Projekter

Her kan du søge i emner for juridiske ph.d.-studerendes projekter, så du kan få overblik over, hvem der arbejder med beslægtede projekter. 

Der er link til de forskellige emner, hvor du kan se, hvilke ph.d.-studerende der skriver om et bestemt emne, deres kontaktoplysninger samt en kort beskrivelse af deres projekt.

Hvis du er juridisk ph.d.-studerende og mangler på listen, bedes du rette henvendelse, så du kan blive optaget på listen. Du kan benytte dette oplysningsskema. Download skemaet. Udfyld og gem det, og send derefter det udfyldte skema til Line Bang Petersen, lbp@law.au.dk, som vedhæftet fil.

En liste over projekterne med titler i alfabetisk orden kan ses her.


Arbejds- og ansættelsesret


Erstatnings- og forsikringsret


Forvaltningsret


Komparativ ret


Kvinde- og ligestillingsret. Børneret


Obligationsret, speciel


Skatte- og afgiftsret


Strafferet og kriminologi. Politiret


Civilproces og konfliktløsningImmaterialret


Konkurrence- og udbudsret. MarkedsføringRetshistorie, retslære/-filosofi, retssociologi, retsantropologi


Social- og sundhedsret


Tingsret/ejendomsret


Digitalisering og teknologi i juraen


Familie- og arveret


International privat- og procesret


Konkurs- og insolvensret


Obligationsret, almindelig


Selskabs-, børs-, bank- og værdipapirret


Statsret, folkeret og menneskerettigheder