Projekter

Her kan du søge i emner for juridiske ph.d.-studerendes projekter, så du kan få overblik over, hvem der arbejder med beslægtede projekter. 

Der er link til de forskellige emner, hvor du kan se, hvilke ph.d.-studerende der skriver om et bestemt emne, deres kontaktoplysninger samt en kort beskrivelse af deres projekt.

Hvis du er juridisk ph.d.-studerende og mangler på listen, bedes du rette henvendelse, så du kan blive optaget på listen. Du kan benytte dette oplysningsskema.En liste over projekterne med titler i alfabetisk orden kan ses her.


Arbejds- og ansættelsesretImmaterialret


Konkurrence- og udbudsret. MarkedsføringRetshistorie. Retslære/retsfilosofi. Retssociologi. Retsantropologi


Social- og sundhedsret


Tingsret/ejendomsret


Civilproces og konfliktløsning


Familie- og arveret


International privat- og procesret


Konkurs- og insolvensret


Obligationsret, almindelig


Selskabs-, børs-, bank- og værdipapirret


Statsret, folkeret og menneskerettighederErstatnings- og forsikringsret


Forvaltningsret


Komparativ ret


Kvinde- og ligestillingsret. Børneret


Obligationsret, speciel


Skatte- og afgiftsret


Strafferet og kriminologi. Politiret