Kontakt

Hvis du har brug for at kontakte JurForsk, kan du rette henvendelse til den daglige leder:

Lektor Susanne Kier
Juridisk Institut
Aarhus Universitet
Bartholins Alle 16, bygning 1410
8000 Aarhus C

Tlf.:   +45 31 66 90 66
Mail:  skier@law.au.dk
Web: https://www.au.dk/skier@law.au.dk