EU-ret

Letterbox companies in the EU – Challenges and solutions in company law

Jesper Hede Schousen Kjeldgaard

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  jhk@law.au.dk  

Web:  http://au.dk/jhk@law.au.dk

Startdato: 01.02.2021

Slutdato:  01.02.2024

Projektbeskrivelse:

Projektet fokuserer på de såkaldte "postkasseselskaber", og vil forsøge at belyse hvordan EU-retten, og dens relevante retspraksis for selskabers mobilitet, påvirker medlemsstaternes muligheder for at håndhæve deres selskabsretlige regler mod selskaber, som drives på denne måde. I dette projekt forstås et postkasseselskab, som et selskab der er inkorporeret i en medlemsstat og med al, eller næste al, sin aktivitet i en anden.


EU-rettens betydning for den administrative håndhævelse af miljølovgivningen

Thomas Haugsted

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Mail:  tha@jur.ku.dk

Tlf.:   +45 30 24 24 78 

Web:  https://jura.ku.dk/cora/ansatte/?pure=da/persons/491511

Startdato: 01.10.2020

Slutdato:  30.09.2024

Projektbeskrivelse:
Afhandlingen beskæftiger sig med EU-rettens betydning for de danske forvaltningsmyndigheders håndhævelse af miljølovgivningen. Formålet er navnlig at belyse, hvorledes EU-retten ændrer ved eller i øvrigt påvirker dansk rets almindelige regler for administrativt tilsyn og kontrol på miljøområdet, herunder ved sanktionering af lovovertrædelser. Afhandlingen vil inddrage perspektiver fra blandt andet hollandsk ret.


Climate Change Litigation in an EU Perspective

Sine Rosvig Sørensen

Aarhus University, Department of Law

Mail: srs@law.au.dk 

Tel.:  + 45 93 52 15 97 

Web: http://au.dk/en/srs@law.au.dk 

Starting date: 1 September 2018

Completion date:  31 August 2021

Project description:

The PhD project examines cases at the Court of Justice of the European Union (CJEU), which raise issues of fact or law regarding/related to climate change causes and impacts. Through analysis of the relevant CJEU case law, the project seeks to shed light on the CJEU's approach and interpretation style in such climate change cases, and assess how the CJEU influences the development of EU climate change law and policy through its case law.