EU-ret

Letterbox companies in the EU – Challenges and solutions in company law

Jesper Hede Schousen Kjeldgaard

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  jhk@law.au.dk  

Tlf.:   +45  

Web:  http://au.dk/jhk@law.au.dk

Startdato: 01.02.2021

Slutdato:  01.02.2024

Projektbeskrivelse:

Projektet fokuserer på de såkaldte "postkasseselskaber", og vil forsøge at belyse hvordan EU-retten, og dens relevante retspraksis for selskabers mobilitet, påvirker medlemsstaternes muligheder for at håndhæve deres selskabsretlige regler mod selskaber, som drives på denne måde. I dette projekt forstås et postkasseselskab, som et selskab der er inkorporeret i en medlemsstat og med al, eller næste al, sin aktivitet i en anden.


EU-rettens betydning for den administrative håndhævelse af miljølovgivningen

Thomas Haugsted

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Mail:  tha@jur.ku.dk

Tlf.:   +45 30 24 24 78 

Web:  https://jura.ku.dk/cora/ansatte/?pure=da/persons/491511

Startdato: 01.10.2020

Slutdato:  30.09.2024

Projektbeskrivelse:
Afhandlingen beskæftiger sig med EU-rettens betydning for de danske forvaltningsmyndigheders håndhævelse af miljølovgivningen. Formålet er navnlig at belyse, hvorledes EU-retten ændrer ved eller i øvrigt påvirker dansk rets almindelige regler for administrativt tilsyn og kontrol på miljøområdet, herunder ved sanktionering af lovovertrædelser. Afhandlingen vil inddrage perspektiver fra blandt andet hollandsk ret.


Climate Change Litigation in an EU Perspective

Sine Rosvig Sørensen

Aarhus University, Department of Law

Mail: srs@law.au.dk 

Tel.:  + 45 93 52 15 97 

Web: http://au.dk/en/srs@law.au.dk 

Starting date: 1 September 2018

Completion date:  31 August 2021

Project description:

The PhD project examines cases at the Court of Justice of the European Union (CJEU), which raise issues of fact or law regarding/related to climate change causes and impacts. Through analysis of the relevant CJEU case law, the project seeks to shed light on the CJEU's approach and interpretation style in such climate change cases, and assess how the CJEU influences the development of EU climate change law and policy through its case law.


Retlige rammer for behandling af personoplysninger i intelligente energisystemer

Lisa Christensen (Hjerrild)

Syddansk Universitet

Mail: lch@sam.sdu.dk   

Tlf.:  +45 65 50 31 93 

Web: 

Startdato: 01.07.2018

Slutdato:  30.06.2021

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger de retlige rammer for behandling af personoplysninger i intelligente energisystemer (smart grid og smart energy systems). Intelligente energisystemer etablerer interaktion mellem forbrugere og leverandører med det formål at tilpasse energisystemet til forbruget og omvendt. Udveksling af forsynings- og forbrugsdata fra samtlige producenter og forbrugere skal sikre realiseringen af det intelligente energinet som en del af løsningen på den grønne omstilling. Samtidig åbner nettene op for egen og kommerciel indsigt i individuelle forbrugsmønstre, som kan indeholde personoplysninger, der er beskyttet efter persondataforordningen. Projektet undersøger i lyset heraf, hvordan hensynet til at beskytte borgernes privatliv og personlige integritet konkret beskyttes overfor hensynet til en hensigtsmæssig udnyttelse af mulighederne for informations- og kommunikations teknologier i intelligente energisystemer.


Excessive Pharmaceutical prices as an anti-competitive practice in TRIPS & European Competition Law

Behrang Kianzad

University of Copenhagen, Faculty of Law, CeBIL, Center for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law

Mail: behrang.kianzad@jur.ku.dk  

Tel.: +45 35 33 39 07

Web: http://jura.ku.dk/english/staff/research/?pure=en/persons/604260 

Starting date: 1 September 2017

Completion date:  31 August 2020

Project description:

An investigation of the triangular dilemma of strong Intellectual Property protection, contra high prices of medicines as result of the global Intellectual Property regime and finally the legal-economic rationales and discourses underlying Intellectual Property Law / competition law / intervention. The aim is to establish what constitutes anti-competitive practices such as excessive prices in TRIPS & EU Competition Law, by making the case for the excessiveness of prices as an anti-competitive practice in and out of themselves from a legal-economic / competition law perspective.


Tilbudskonsortier - konkurrencebegrænsende aftaler eller værdiskabende samarbejder

Heidi Sander Løjmand

University of Southern Denmark

Mail: hei@sam.sdu.dk 

Tel.: +45 51 94 00 56

Web: 

Starting date: 1 February 2017

Completion date:  

Projektbeskrivelse:

In the light of the Danish Competition Act and TFEU art. 101, the project examines the legality of joint bidding (consortium bids). The project entails both legal and economic analysis to shed light on the consequences of the current state of law including the legal uncertainty of the assessment of whether companies are competitors. In addition, the project seeks to provide a legal political discussion on how joint bidding could/should be regulated to create social value.