Erstatnings- og forsikringsret

Godtgørelse for tort: En retsdogmatisk analyse af erstatningsansvarslovens § 26

Carina Hagen Andersen

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  can@law.au.dk 

Tlf.:   + 45 51 29 58 50

Web:  https://au.dk/can@law.au.dk

Startdato: 01.09.2021

Slutdato:  31.08.2026

Projektbeskrivelse:

Projektet har overordnet til formål at foretage en retsdogmatisk analyse af erstatningsansvarslovens § 26 om godtgørelse for tort, herunder en undersøgelse af udviklingen inden for bestemmelsens anvendelsesområde samt udmålingen af godtgørelse. I forlængelse heraf vil projektet undersøge udviklingens sammenhæng med lovgivningens formål, og om lovgivningen er tilstrækkelig effektiv på området. Der vil endelig blive foretaget komparative undersøgelser med udgangspunkt i norsk og svensk ret.Kontrafaktiske scenarier - Kompensationsudmålingen i immaterialretssager

Rasmus Arler Bogetoft

CBS Law

Mail:  rkb.law@cbs.dk 

Tlf.:   + 45 38 15 26 34   

Web:  https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/cbs-law/staff/rkblaw 

Startdato:17.09.2018

Slutdato: 

Projekt beskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan danske domstole udmåler erstatning i immaterialretssager. Hvordan håndterer domstolene den kontrafaktiske analyse, hvor de skal fastsætte, hvad der ville være sket, hvis et retsbrud ikke var indtrådt? Leder den juridiske analyse frem til de samme resultater som en økonomisk-teoretisk analyse? Og hvis ikke, kan forskellene da skyldes bevisusikkerhed?