Nyheder

JurForsk nyheder

Det er muligt for arrangører af ph.d.-kurser at ansøge om støtte til rejse og ophold for udenlandske gæstelærere (keynote speakers).

Dette gælder særligt for nyoprettede kurser, men efter en konkret vurdering vil der også kunne gives støtte til udenlandske gæstelæreres rejse og ophold i forbindelse med andre ph.d.-kurser.    

Ansøgninger sendes til skier@law.au.dk.