Ph.d. kurser

Ph.d. kurser

Iht. ph.d.-bekendtgørelsen er den studerende forpligtet til at deltage i kurser af en samlet varighed på ca. 30 ECTS.

Sædvanligvis vil den studerende skulle deltage i JurForsks kurser i et samlet omfang på mindst 20 ECTS, fordelt med ca. 10 ECTS fra basiskurser og ca. 10 ECTS fra specialkurser.

Ph.d.-skolelederen kan efter omstændighederne godkende en anden fordeling.

Det er den lokale ph.d.- skoleleder, som formelt har kompetencen til at ECTS-normsætte ph.d. kurser, men for de kurser, som udbydes gennem JurForsk, er der angivet en ECTS-norm, som ph.d.-skolelederen forventes at lægge til grund.

Se kursuskalenderenKursustype

Bemærkninger

JurForsks basiskurser

Udbydes løbende. For eksempel praktisk forskningsarbejde, juridisk informationssøgning, retsfilosofi og juridisk metode, retshistorie, retssociologi, komparativ ret, rettens internationalisering, EU-retlig teori metode og praksis, retsøkonomi

JurForsks specialkurser

Udbydes efter konkret behov og aktualitet og søges så vidt muligt tilpasset den eksisterende ph.d. bestands særlige interesseområder. Nogle af kurserne er dog tilbagevendende

Formidling og pædagogik

Udbydes ikke af JurForsk, men af de enkelte institutioner

Andre kurser, konferencer, seminarer o.l.

Sådanne aktiviteter ECTS-normsættes ikke af JurForsk, men vil kunne godkendes af den lokale ph.d. skoleleder efter anbefaling fra den ph.d. studerendes hovedvejleder