Alfabetisk oversigt over projekter

Titel/Title

Organisation

A

Appropriation in the Property Law – An analysis of the substantive requirements of the appropriation in different legal areas in the Property Law

University of Southern Denmark

Automatiseret aftaleindgåelse med anvendelse af blockchain-baseret smart contract University of Copenhagen, CME - Centre for Market and Economic Law

D

Digital entrepriseret University of Copenhagen, Faculty of Law

E

Ejerforeninger: Struktur og beføjelser Aarhus University, Department of Law
EU-rettens betydning for den administrative håndhævelse af miljølovgivningen University of Copenhagen, Faculty of Law
EU-rettens påvirkning på dansk rekonstruktionsret University of Copenhagen
EU-strafferetten og det skærpede hjemmelskrav Aarhus University, Department of Law

F

Financial regulation and supervision of digital banks and non-banks University of Southern Denmark, Department of Law
G
Godtgørelse for tort: En retsdogmatisk analyse af erstatningsansvarslovens § 26 Aarhus University, Department of Law
Grundlovens beskyttelse af religionsfriheden Aarhus University, Department of Law
H
Hvad forstås ved den rimelige tvivl i det danske retssystem, og hvilken betydning har det for vurderingen af beviser af overvejende subjektiv karakter? University of Southern Denmark, Department of Law
Human Rights Obligations in a Changing Climate Aarhus University, Department of Law
I
Incarcerated sexual and gender minorities- A qualitative study of prison conditions, discrimination, and identity management University of Copenhagen, Faculty of Law
IT-kriminalitet Aarhus University, Department of Law
Indsattes ret til sundhed: Sundhedsbetjeningen i Kriminalforsorgens institutioner University of Southern Denmark, Department of Law
J
Juridiske problemstillinger ved privatisering af det ydre rum University of Southern Denmark, Department of Law
L
Law, private governance, and immigrants' experiences of integration barriers in Denmark Faculty of Law, University of Copenhagen - Centre for Private Governance

Legal Parenthood in International Surrogacy - A Comparative Study of Modern Family Law

Aalborg University, Department of Law
Letterbox companies in the EU – Challenges and solutions in company law  Aarhus University, Department of Law

M

Menneskerettigheder i kommunerne

University of Copenhagen, Faculty of Law and The Danish Institute for Human Rights

Misligholdelsesbeføjelser i lejeretten Syddansk Universitet, Juridisk Institut

P

Processuelle retssikkerhedsgarantier  University of Copenhagen

R

Retssikkerhed i den digitale behandling Aarhus University, Department of Law
Retssikkerhed i nævnsbehandling Aarhus University, Department of Law

S

Selskabsretlige aspekter af transaktioner i koncerner Aarhus University, Department of Law
Socialrådgiveren som retsanvender på børneområdet Aalborg University, Department of Law
Stereotyping as a Human Rights Issue Roskilde University
Strukturelle rammers betydning for retsanvendelsen i kommunal sagsbehandling på socialområdet Aarhus University, Department of Law

T

Taking Rights of Nature and Human Rights Seriously

Centre for European and Comparative Legal Studies (CECS), Faculty of Law, University of Copenhagen

Taxation of investment funds - a comparative analysis of the tax treatment of investment funds and their investors in Denmark and Sweden, respectively University of Copenhagen, Faculty of Law

Terrorforsæt - i retsdogmatisk belysning

University of Southern Denmark, Department of Law 

The Meaning of a Fair Trial: A Comparative Study of Jurisprudence of the American Federal Courts and the European Court of Human Rights Aarhus University, Department of Law

The Role of International Law in Safeguarding Food Security

University of Copenhagen, Faculty of Law

The Transfer of Rights and Obligations under Bills of Lading in a Digitalized Age

Aalborg University, Faculty of Law

Tilsyn og kontrol Aarhus University, Department of Law
Y
Ytringsfriheden i ansættelsesrelationen University of Copenhagen, Faculty of Law