Alfabetisk oversigt over projekter

Titel/Title

Organisation

A

A digital economy challenge to international economic law? Crypto-assets, data, and the relevance of international investment law and international trade law University of Southern Denmark
Accessing a non-manipulative social media: a human rights law approach University of Southern Denmark
Automatiseret aftaleindgåelse med anvendelse af blockchain-baseret smart contract University of Copenhagen, CME - Centre for Market and Economic Law

B

Betydningen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for den almindelige forvaltningsret University of Copenhagen, Faculty of Law

E

Ejerforeninger: Struktur og beføjelser Aarhus University, Department of Law
En menneskeretlig vurdering af etnisk profilering i dansk politivirksomhed Aalborg University, Department of Law
EU-rettens betydning for den administrative håndhævelse af miljølovgivningen University of Copenhagen, Faculty of Law
EU-strafferetten og det skærpede hjemmelskrav Aarhus University, Department of Law

F

Forhandlingsprincip og officialvirksomhed i civilprocessen University of Copenhagen, Faculty of Law

G

Governance in the digital economy: assessing data privacy regulations and their impact on data commodification business strategies Copenhagen Business School

I

Incarcerated sexual and gender minorities- A qualitative study of prison conditions, discrimination, and identity management University of Copenhagen, Faculty of Law
Indsattes ret til sundhed: Sundhedsbetjeningen i Kriminalforsorgens institutioner University of Southern Denmark, Department of Law
Investorbeskyttelse i investeringsbaseret crowdfunding i Danmark Aalborg University, Department of Law
IT-kriminalitet Aarhus University, Department of Law

L

Law, private governance, and immigrants' experiences of integration barriers in Denmark Faculty of Law, University of Copenhagen - Centre for Private Governance

P

Politiske forhandlinger University of Southern Denmark, Department of Law and Department of Political Science and Public Management
Processuelle retssikkerhedsgarantier  University of Copenhagen

R

Retssikkerhed i den digitale forvaltning Aarhus University, Department of Law

S

Socialrådgiveren som retsanvender på børneområdet Aalborg University, Department of Law
Strukturelle rammers betydning for retsanvendelsen i kommunal sagsbehandling på socialområdet Aarhus University, Department of Law
Sustainable Contracting from a Value Chain Perspective Copenhagen Business School

T

Taking Rights of Nature and Human Rights Seriously

Centre for European and Comparative Legal Studies (CECS), Faculty of Law, University of Copenhagen

The Role of Public-Private Collaboration in the EU’s Efforts to Counter Money Laundering and the Financing of Terrorism Copenhagen Business School

Y

Ytringsfriheden i ansættelsesrelationen University of Copenhagen, Faculty of Law