Familie- og arveret

Ægtefællelovens nye aftalemuligheder om særeje og gæld

Nikolaj Maul Sørensen

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail: nmaul@law.au.dk 

Tlf.:  +45 51 50 04 94

Web: http://pure.au.dk/portal/da/nmaul@law.au.dk

Startdato: 01.09.2019

Slutdato:  31.08.2022

Projektbeskrivelse:

Projektet omhandler virkningen af de nye aftalemuligheder, som ægtefæller er blevet givet ved ikrafttræden af Ægtefælleloven. Projektet vil derfor analysere virkningerne af de nye aftalemuligheder sumsæreje, sumdeling og aftaler om gæld. 


Legal Parenthood in International Surrogacy - A Comparative Study of Modern Family Law

Maria Hjeds

Department of Law, Aalborg University

Mail: mahj@law.aau.dk  

Tel.: +45 20463270

Web: 

Starting date: 15.12.2018

Completion date: 15.12.2021

Project description:

The aim and purpose of the thesis is to examine the regulation of legal parenthood of children who are born through surrogacy. The thesis will have its outset in Danish law, but will consist of a comparative analysis as well. The overall question is which considerations (and to whom) weigh heavily in the decision to grant or deny legal parenthood to the intending parents of a child born through international surrogacy. The safeguarding of human rights and in particular the right to family life and the best interests of the child will be discussed and interpreted as well. 


Fondsretten og den levende vedtægt

Mark Ørberg

CBS Law

Mail: mo.law@cbs.dk 

Tlf.:  +45 51 51 83 72

Web: 

Startdato: 01.08.2018

Slutdato:  31.07.2021

Projektbeskrivelse:

Formål, ledelse, kapital og grundsætninger i ikke-erhvervsdrivende fonde.