Konkurrence- og udbudsret. Markedsføring

Collaboration between private economic operators in the competition for public contracts - Grey zones between EU procurement law and EU competition law

Kathrine Søs Jacobsen Cesko    

Copenhagen Business School, CBS Law

Mail:  ksj.law@cbs.dk 

Tel.:  +45 53 81 18 09     

Web: www.cbs.dk/en/staff/ksjjur  

Starting date: 1 January 2018

Completion date:  31 August 2021

Project description:

From a legal and economic perspective, this interdisciplinary PhD dissertation seeks to analyze collaboration between private economic operators in the competition for public contracts. Particularly, it investigates the application of competition law in a public procurement context as well as the regulatory aspects of collaboration in the competition for public contracts. In addition, the PhD dissertation applies economic theory in order to explore the incentives for collaboration and to examine the effects of the current state of law on incentives for private economic operators to effectively compete for public contracts.


Excessive Pharmaceutical prices as an anti-competitive practice in TRIPS & European Competition Law

Behrang Kianzad

University of Copenhagen, Faculty of Law, CeBIL, Center for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law

Mail: behrang.kianzad@jur.ku.dk  

Tel.: +45 35 33 39 07

Web: http://jura.ku.dk/english/staff/research/?pure=en/persons/604260 

Starting date: 1 September 2017

Completion date:  31 August 2020

Project description:

An investigation of the triangular dilemma of strong Intellectual Property protection, contra high prices of medicines as result of the global Intellectual Property regime and finally the legal-economic rationales and discourses underlying Intellectual Property Law / competition law / intervention. The aim is to establish what constitutes anti-competitive practices such as excessive prices in TRIPS & EU Competition Law, by making the case for the excessiveness of prices as an anti-competitive practice in and out of themselves from a legal-economic / competition law perspective.


Tilbudskonsortier - konkurrencebegrænsende aftaler eller værdiskabende samarbejder

Heidi Sander Løjmand

University of Southern Denmark

Mail: hei@sam.sdu.dk 

Tel.: +45 51 94 00 56

Web: 

Starting date: 1 February 2017

Completion date:  

Projektbeskrivelse:

In the light of the Danish Competition Act and TFEU art. 101, the project examines the legality of joint bidding (consortium bids). The project entails both legal and economic analysis to shed light on the consequences of the current state of law including the legal uncertainty of the assessment of whether companies are competitors. In addition, the project seeks to provide a legal political discussion on how joint bidding could/should be regulated to create social value.


Kontraktrummets betingelser for efficient anvendelse af Offentlig Privat Partnerskab - et socialt infrastrukturelt perspektiv

Sandie Nøhr Nielsen

Copenhagen Business School - Juridisk Institut

Mail:  snn.jur@cbs.dk

Tlf.:   3815 2605

Web: 

Startdato: 02.02.2016

Slutdato: 28.12.2019

Projektbeskrivelse:

Sandie Nøhr Nielsen arbejder på en ph.d.-afhandling der analyserer rammerne for mulige gevinster ved Offentlig-Privat Partnerskab (OPP), herunder i hvilken grad kontraktrummet i et OPP kan optimere samarbejdsværdien for den offentlige og private aftalepart. Afhandlingen har fokus på krydsfeltet mellem privatret og offentlig ret, og virkningerne heraf. Forskningen har et særligt fokus på sociale infrastrukturelle OPP’er og den kontraktuelle relation. Erfaringer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at der for den offentlige part er flere forhold der gør sig gældende for, hvornår OPP er økonomisk fordelagtigt. Formålet med afhandlingen er, at forsøge at give et fællesoptimerende perspektiv på anvendelsen af OPP, for herigennem at øge samarbejdet mellem sektorerne, sikre en optimeret samarbejdsværdi og en optimering af OPP kontrakten.