Obligationsret, speciel

Ejerforeninger: Struktur og beføjelser

Jonathan Seb Salicath

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Mail:  jss@law.au.dk   

Tlf.:   

Web:  https://au.dk/jss@law.au.dk

Startdato: 01.09.2020

Slutdato:  17.01.2024

Projektbeskrivelse:
Projektet fokuserer på de juridiske problemstillinger i forbindelse med fysisk ændring (vedligeholdelse, ombygninger, tilbygninger mv.) af den faste ejendom, som tilhører ejerforeningen, f.eks. ombygning af en ejerlejlighed


Misligholdelsesbeføjelser i lejeretten

Daniel Skov

Syddansk Universitet, Juridisk Institut

Mail:  dans@sam.sdu.dk  

Tlf.:   

Web:  https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/dans

Startdato: 01.01.2020

Slutdato:  28.02.2023

Projektbeskrivelse: (lejeret)

En retsdogmatisk analyse af de lejeretlige misligholdelsesbeføjelser med basis i obligationsretten. I afhandlingen vil det blive undersøgt, om der, indenfor lejeretlige misligholdelsesbeføjelser, er udviklet en særlig forbrugertilgang i boliglejeforhold sat i forhold til de enslydende bestemmelser i erhvervslejeforhold.


Digital entrepriseret

Nicolaus Falk-Scheibel    

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Mail:  nicolaus.falk@jur.ku.dk 

Tlf.:   +45 25 10 05 90

Web:  https://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/279890      

Startdato: 01.04.2018

Slutdato:  31.03.2022

Projektbeskrivelse:
Projektet har arbejdstitlen "Digital Entrepriseret" og beskæftiger sig med bygge- og anlægssektorens digitalisering.
Projektet undersøger digitaliseringens betydning for entrepriseretten, herunder navnlig hvorvidt anvendelsen af BIM (Building Information Modeling) påvirker den traditionelle fordeling af roller og ansvar mellem byggeriets parter. I den forbindelse undersøges det, hvorvidt digitaliseringen udfordrer de traditionelle kontraktretlige grundsætninger om parternes reaktions- og loyalitetspligter.