Obligationsret, speciel

Ejerforeninger: Struktur og beføjelser

Jonathan Seb Salicath

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Mail:  jss@law.au.dk   

Tlf.:   

Web:  https://au.dk/jss@law.au.dk

Startdato: 01.09.2020

Slutdato:  17.01.2024

Projektbeskrivelse:
Projektet fokuserer på de juridiske problemstillinger i forbindelse med fysisk ændring (vedligeholdelse, ombygninger, tilbygninger mv.) af den faste ejendom, som tilhører ejerforeningen, f.eks. ombygning af en ejerlejlighed


Misligholdelsesbeføjelser i lejeretten

Daniel Skov

Syddansk Universitet, Juridisk Institut

Mail:  dans@sam.sdu.dk  

Tlf.:   

Web:  https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/dans

Startdato: 01.01.2020

Slutdato:  28.02.2023

Projektbeskrivelse: (lejeret)

En retsdogmatisk analyse af de lejeretlige misligholdelsesbeføjelser med basis i obligationsretten. I afhandlingen vil det blive undersøgt, om der, indenfor lejeretlige misligholdelsesbeføjelser, er udviklet en særlig forbrugertilgang i boliglejeforhold sat i forhold til de enslydende bestemmelser i erhvervslejeforhold.