Statsret, folkeret og menneskerettigheder

En menneskeretlig vurdering af etnisk profilering i dansk politivirksomhed

Maysum Sattar Al-Sami

Juridisk Institut, Aalborg Universitet

Mail:  msas@law.aau.dk 

Tlf.:   +45 29 90 48 03

Web: https://vbn.aau.dk/da/persons/maysum-sattur-al-sami

Startdato: 1. juli 2022

Slutdato:   30. juni 2025

Projektbeskrivelse:

Ph.d.-projektet har til formål at beskrive og analysere den nuværende regulering mod diskrimination i dansk (og nordisk) politivirksomhed. Der er i denne forbindelse særligt fokus på etnisk profilering. Det vurderes overordnet, hvorvidt national ret og praksis på området er i overensstemmelse med øvrig dansk ret og Danmarks menneskeretlige forpligtelser. Analysen suppleres af en komparativ analyse af de danske, norske og svenske juridiske rammer og praksis på området. Det tilsigtes desuden at supplere med en undersøgelse af politiets anvendelse af predictive policing-teknologier og disses mulige direkte eller indirekte fremme af etnisk profilering mv. Projektet udarbejdes om en artikelbaseret ph.d.-afhandling.

Accessing a non-manipulative social media: a human rights law approach

Rasam Zamani Farahani

Digital Democracy Centre, University of Southern Denmark

Mail:  rzam@sam.sdu.dk  

Tel.:   

Web:  https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/persons/rzam 

Starting date: 1 December 2022

Expected completion date:  30 November 2025

Project description:

Social media platforms are playing a vital role in our daily lives. However, while we are catching up on the news or sharing our personal accomplishments on a social media platform, the social media company is harvesting our personal data to maximize our engagement with its platform through personalized content. They also exploit our personal data to steer us into the interest of their customers by political or commercial microtargeting advertisements. Moreover, the underlying algorithm of social media platforms enables malicious actors to target their vulnerable audience with personalized disinformation. This project tries to explore how would personalized content (disinformation) and microtargeting advertisements on social media amount to manipulation and how would international and European human rights law respond to that. The project continues to answer whether social media users’ consent would justify them being exposed to manipulative contents, and whether there is (or should be) a right to access non-manipulative social media.

A digital economy challenge to international economic law? Crypto-assets, data, and the relevance of international investment law and international trade law

Niels Lachmann

Department of Law, University of Southern Denmark

Mail:  nla@sam.sdu.dk 

Tel.:   +45 6550 2236

Web:  https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/niels-lachmann 

Starting date: 1 January 2023 

Expected completion date:  31 December 2025

Project description:

My PhD project inquires into the possibilities of regulating the digital economy under international economic law. The project’s more specific focus is with the relevance of international trade law and international investment law as legal frameworks challenged by addressing data and crypto-assets.

Juridiske problemstillinger ved privatisering af det ydre rum

Danny Johansen

Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Mail:  danjo@sam.sdu.dk

Tlf.:   +45 93 50 77 47

Web:  

Startdato: 1. januar 2021

Slutdato:  31. december 2023

Projektbeskrivelse:
Traktaterne som regulerer det ydre rum sætter en meget høj sammenblanding af private og stater i rummet, hvor staten skal give tilladelse til privates handlinger, og samtidig bliver ansvarlig for alt hvad den private foretager sig. I disse tider ser vi en kraftig øgning af privates aktiviteter i det ydre rum, og snart vil de overhale staternes aktiviteter. Det resulterer i at flere huller begynder at vise sig i det juridiske grundlag. 
Projektet ønsker at undersøge hvilke juridiske problemer stigningen i private aktiviteter medfører, og om stigningen af private aktiviteter påvirker opfattelsen af rumretten som en folkeretlig subkategori. 

Grundlovens beskyttelse af religionsfriheden

Jesper Aagaard

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  jaa@law.au.dk 

Tlf.:   +45 93 52 23 58

Web:  https://au.dk/jaa@law.au.dk 

Startdato: 1. september 2020

Slutdato:  31. august 2023

Projektbeskrivelse:
Afhandlingen har til formål at undersøge, hvilke retlige rammer grundlovens bestemmelser om religionsfrihed sætter for lovgivningsmagten og forvaltningen. Undersøgelsen vil ske i form af en retsdogmatisk analyse af grundlovens bestemmelser om religionsfrihed med hovedvægten på grundlovens § 67 og § 70. Med henblik på at bidrage til forståelsen af bestemmelsernes ordlyd og forarbejder, samt ved fastlæggelsen af de hensyn, som bestemmelserne har til formål at varetage, vil afhandlingen undersøge den historiske baggrund for grundlovens bestemmelser om religionsfrihed. Endvidere vil afhandlingen inddrage lovgivningspraksis fra de senere år, hvor forhold knyttet til borgernes religionsudøvelse reguleres, sådan som det f.eks. er tilfældet med loven om et tildækningsforbud.

Legal Parenthood in International Surrogacy - A Comparative Study of Modern Family Law

Maria Hjeds

Department of Law, Aalborg University

Mail: mahj@law.aau.dk  

Tel.: +45 20463270

Web: 

Starting date: 15.12.2018

Completion date: 15.12.2021

Project description:

The aim and purpose of the thesis is to examine the regulation of legal parenthood of children who are born through surrogacy. The thesis will have its outset in Danish law, but will consist of a comparative analysis as well. The overall question is which considerations (and to whom) weigh heavily in the decision to grant or deny legal parenthood to the intending parents of a child born through international surrogacy. The safeguarding of human rights and in particular the right to family life and the best interests of the child will be discussed and interpreted as well. 

Taking Rights of Nature and Human Rights Seriously

Katarina Hovden

Centre for European and Comparative Legal Studies (CECS), Faculty of Law, University of Copenhagen

Mail: katarina.hovden@jur.ku.dk  

Tel.:  + 45 42 72 62 91 

Web: https://jura.ku.dk/english/staff/research/?pure=en/persons/604967  

Starting date: 1 September 2017

Completion date:  31 August 2021

Project description:
Rights of nature are gaining traction. Several countries have adopted rights of nature laws (at constitutional, national, and local level) or recognised the rights of nature in court judgments. These laws and legal sources inter alia recognise that nature is a subject of the law, and, in certain cases, grant specific legal rights to nature. Born out of an Earth-centred or ecological paradigm, rights of nature (laws) present a fundamental challenge to the otherwise anthropocentric or human-centric system of law and governance.
Set against these developments, the PhD project studies the relationship(s) between the rights of nature and human rights in jurisdictions that recognise both categories of right-holders. Mindful that most legal and governance systems remain anthropocentric, individualistic and mechanistic in their very structure, the project will investigate what happens at the interface between the old paradigm (most existing individual human rights) and the new, ecological paradigm (the rights of nature). Questions to be explored include> When rights conflict (as they often do), whose rights prevail and under what circumstances? Is there a risk that the prevailing (anthropocentric) legal order will subsume and swallow the ecological one, rendering the rights of nature “mere rhetoric”? If so, what would it take for the ecological paradigm to penetrate the anthropocentric machinery of law?