Obligationsret, almindelig

Automatiseret aftaleindgåelse med anvendelse af blockchain-baseret smart contract

Lara Ann Waters   

Københavns Universitet, Center for Markeds- og Erhvervsret

Mail:  lara.ann.waters@jur.ku.dk

Tlf.:   +45 6024 6321

Web:  https://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/414224      

Startdato: 01.09.2020

Slutdato:  01.09.2023

Projektbeskrivelse:
Projektet vil udrede en række grundlæggende aftaleretlige spørgsmål om, hvornår der opstår en aftaleretlig forpligtelse, når såkaldte "smart contracts", ved hjælp af blockchain teknologi, anvendes som middel til aftaleindgåelse

Appropriation in the Property Law – An analysis of the substantive requirements of the appropriation in different legal areas in the Property Law

Anna Holst Fyhn

University of Southern Denmark

Mail:  Fyhn@sam.sdu.dk  

Tlf.:   +45 30 89 44 30/ +45 60 50 22 58 

Web:    

Startdato: 01.02.2018

Slutdato:  31.01.2021

Projektbeskrivelse:
Ingen