Om JurForsk

Velkommen til JurForsk

Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram JurForsk (tidligere Dansk Juridisk Forskerskole) er et samarbejde mellem følgende forskningsenheder: Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet; Juridisk Institut, Aarhus Universitet; Juridisk Institut, Syddansk Universitet; Juridisk Institut, Aalborg Universitet; Juridisk Institut, Copenhagen Business School og Fødevareøkonomisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

JurForsk begyndte sine aktiviteter den 1. januar 2007 og var oprindeligt finansieret af en 5-årig bevilling fra Forsknings- og innovationsstyrelsen. Siden den 1. januar 2012 er samarbejdet finansieret ved bidrag fra de deltagende institutioner. Som vært for skolen fungerede indtil sommeren 2009 Juridisk Fakultet på Københavns Universitet. Derefter har Juridisk Institut på Aarhus Universitet været vært. Daglig leder er lektor Susanne Kier, og formand for bestyrelsen er Professor Nina Dietz Legind.

JurForsk vil  arbejde for at sikre kvalitet i den juridiske forskeruddannelse samt et stærkt fagligt miljø blandt de forskerstuderende.

JurForsks målsætning er at sikre, at den juridiske forskeruddannelse, som tilbydes gennem JurForsks kurser, har en høj og ensartet kvalitet. JurForsk arbejder for en øget internationalisering samt udbygning og synliggørelse af juridisk forskning. JurForsk er baseret på den grundantagelse, at et stærkt og forpligtende samarbejde mellem institutionerne er en nødvendighed for, at de danske forskningsinstitutioner kan begå sig i den internationale konkurrence. JurForsk vil arbejde for at udbygge det eksisterende internationale samarbejde, som især er udviklet mellem institutioner i Norden, herunder gennem netværk blandt forskerstuderende.

JurForsks faglige indhold er retligt, men JurForsk vil være åben over for og tilskynde til fagligt baseret interdisciplinært samarbejde.


Du kan her læse mere om JurForsk programmet - hvem er de deltagende institutioner, regelsæt, oplysninger om administration og ledelse og bestyrelsesmøder.