Arbejds- og ansættelsesret

Ytringsfriheden i ansættelsesrelationen

Mikkel Markussen

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Mail: mikkelmarkussen@jur.ku.dk

Tlf.:  +45 35 32 46 72

Web:   

Startdato: 01.09.2021

Slutdato:  31.08.2024

Projektbeskrivelse:

De seneste år har der været øget fokus på ytringsfriheden i ansættelsesrelationen. Folketinget har på baggrund af Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 vedtaget lov om beskyttelse af whistleblowere, der træder i kraft den 17. december 2021.
Samtidig er der i nyere sager - både i national ret og for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol - taget stilling til privatansattes ytringer,
herunder ytringer på sociale medier. I modsætning til offentlige ansættelsesforhold har ytringsfriheden i private ansættelsesforhold ikke været
genstand for en dybdegående juridisk analyse, og retstilstanden for ytringsfriheden i private ansættelsesforhold er uklar. Afhandlingens formål er
derfor at analysere og vurdere retstilstanden for ytringsfriheden i ansættelsesrelationen i dansk ret med særligt fokus på privatansatte.