Arbejds- og ansættelsesret

Ytringsfriheden i ansættelsesrelationen

Mikkel Markussen

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Mail: mikkelmarkussen@jur.ku.dk

Tlf.:  +45 35 32 46 72

Web:   

Startdato: 01.09.2021

Slutdato:  31.08.2024

Projektbeskrivelse:

De seneste år har der været øget fokus på ytringsfriheden i ansættelsesrelationen. Folketinget har på baggrund af Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 vedtaget lov om beskyttelse af whistleblowere, der træder i kraft den 17. december 2021.
Samtidig er der i nyere sager - både i national ret og for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol - taget stilling til privatansattes ytringer,
herunder ytringer på sociale medier. I modsætning til offentlige ansættelsesforhold har ytringsfriheden i private ansættelsesforhold ikke været
genstand for en dybdegående juridisk analyse, og retstilstanden for ytringsfriheden i private ansættelsesforhold er uklar. Afhandlingens formål er
derfor at analysere og vurdere retstilstanden for ytringsfriheden i ansættelsesrelationen i dansk ret med særligt fokus på privatansatte.


Offentligt ansattes disciplinære ansvar

Rikke Krøger

Juridisk Institut, Aalborg Universitet

Mail: rik@law.aau.dk 

Tlf.:  +45 40 33 80 33

Web:   

Startdato: 01.07.2017

Slutdato:  01.07.2020

Projektbeskrivelse:

Hensigten med afhandlingen er at undersøge offentligt ansattes disciplinære ansvar og udviklingen heraf. Offentligt ansattes ansvarspådragende handlinger kan sanktioneres strafferetligt eller internt i form af disciplinære foranstaltninger, bl.a. ved påtale, degradering, afskedigelse mv. I den juridiske litteratur ses det disciplinære ansvar primært behandlet for tjenestemænd, det skyldes formentlig bl.a. at der ikke eksisterer et tilsvarende sanktionssystem for overenskomstansatte. På den baggrund forsøges det afklaret, hvad offentligt ansattes ansvar indebærer, hvornår en handling sanktioneres, og om den ansattes stilling er af betydning herfor.