Skatte og afgiftsret

Dispositionskorrektioner i kontrollerede transaktioner

Lenni Hangaard Jensen

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail: lhj@law.au.dk

Tlf.: +45 51 52 89 86

Web: https://www.au.dk/en/lhj@law.au.dk

Startdato: 01.09.2022

Slutdato: 23.11.2027

Projektbeskrivelse:

Jeg vil med min ph.d.-afhandling bl.a. forsøge at systematisere og klarlægge i hvilket omfang, de danske skattemyndigheder kan foretage dispositionskorrektioner i kontrollerede transaktioner, herunder særligt hvilke betingelser skattemyndighederne skal iagttage for at foretage en dispositionskorrektion. Grundlaget for at fastlægge gældende ret vil være en analyse af retsregler og retspraksis.