Konkurs- og insolvensret. Kreditorforfølgning

EU-rettens påvirkning på dansk rekonstruktionsret

Kathrine Rosman Nielsen

Københavns Universitet

Mail:  kathrine.rosman.nielsen@jur.ku.dk  

Tlf.:   +45 28 25 09 92

Web: https://jura.ku.dk/cme/ansatte/?pure=da/persons/376585

Startdato: 01.09.2019

Slutdato:  

Projektbeskrivelse:

Afhandlingen beskæftiger sig med EU-rettens påvirkning på dansk rekonstruktionsret. Afhandlingen har navnlig til formål at undersøge, hvilke regler om rekonstruktion, som i lyset af afhandlingens identificerede rekonstruktionsretlige hensyn og interesser er hensigtsmæssige. 


Selskabsretlige aspekter af transaktioner i koncerner

Julie Bryske Møller Nielsen

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  jbmn@law.au.dk 

Tlf.:   + 45 40 21 55 82

Web:  http://pure.au.dk/portal/da/jbmn@law.au.dk 

Startdato: 01.09.2018

Slutdato:  31.08.2023

Projektbeskrivelse:

Artikelbaseret ph.d.-projekt om selskabsretlige aspekter af transaktioner i koncerner, herunder i hvilket omfang der kan varetages koncerninteresser på bekostning af selskabet.


Tilsidesættelse af virksomhedspant under pantsætters konkurs

Lasse Søholm Lindekilde

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Mail:  lali@law.au.dk  

Tlf.:   

Web: http://au.dk/lali@law.au.dk

Startdato: 01.09.2018

Slutdato:  31.08.2021

Projektbeskrivelse:

Projektet vedrører tilsidesættelsen af virksomhedspant under pantsætters konkurs med særlig fokus på (i) virksomhedspanthavers forudgående tiltrædelse, (ii) pantsætning til fordel for pantsætters hhv. skyldners nærtstående, jf. TL § 47e, jf. KL § 2 og (iii) omstødelse af virksomhedspantet, jf. KL §§ 70, 70a og 74.