Kvinde- og ligestillingsret. Børneret

Stereotyping as a Human Rights Issue

Liv Navntoft Henningsen

Roskilde Universitet

Mail: livnh@ruc.dk  

Tlf.:  +45 3025 9943

Web: 

Startdato: Juni 2019

Slutdato:  

Projektbeskrivelse:

I projektet analyseres tendenser i nyere retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol omkring stereotypisering, stigma og bias. Der anvendes både retsdogmatiske og retsfeministiske metoder og teori. Teoretisk bidrager projektet med et poststrukturalistisk og nymaterialistisk perspektiv på retten.


Legal Parenthood in International Surrogacy - A Comparative Study of Modern Family Law

Maria Hjeds

Department of Law, Aalborg University

Mail: mahj@law.aau.dk  

Tel.: +45 20463270

Web: 

Starting date: 15.12.2018

Completion date: 15.12.2021

Project description:

The aim and purpose of the thesis is to examine the regulation of legal parenthood of children who are born through surrogacy. The thesis will have its outset in Danish law, but will consist of a comparative analysis as well. The overall question is which considerations (and to whom) weigh heavily in the decision to grant or deny legal parenthood to the intending parents of a child born through international surrogacy. The safeguarding of human rights and in particular the right to family life and the best interests of the child will be discussed and interpreted as well. 


Menneskerettigheder i kommunerne

Peter Kristian Hjaltason

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet og Institut for Menneskerettigheder

Mail: peter.kristian.hjaltason@jur.ku.dk   

Tlf.:  +45 35 33 09 50

Web: http://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/435668   

Startdato: 01.10.2017

Slutdato:  30.09.2020

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan de danske kommuner arbejder inden for en menneskeretlig tænkning og diskurs. Det har særligt fokus på børneområdet, herunder bl.a. reglerne om tvangsadoption og videreført anbringelse mv. Undersøgelsen vil både bestå af en retsdogmatisk analyse og en retssociologisk undersøgelse.