Social- og sundhedsret

Strukturelle rammers betydning for retsanvendelsen i kommunal sagsbehandling på socialområdet

Julie Hvid Thøgersen

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail: juht@law.au.dk   

Tlf.:   +45 30 49 32 43      

Web:  au.dk/juht@law.au.dk 

Startdato: 01.02.2021

Slutdato:  01.02.2024

Projektbeskrivelse:
En retssociologisk undersøgelse af, hvilken betydning de strukturelle rammer har for at sagsbehandlingen er i overensstemmelse med gældende ret. Fokus er på sager inden for sagsbehandlingen på socialområdet. For at konkretisere afhandlingens undersøgelse er børnehandicapområdet, specifikt servicelovens § 41 valgt som case.

Law, private governance, and immigrants' experiences of integration barriers in Denmark

Maj Rørdam Nielsen

Faculty of Law, University of Copenhagen - Centre for Private Governance

Mail: mrn@jur.ku.dk   

Tlf.:   +45 35 33 05 02      

Web:   https://jura.ku.dk/privategovernance/english/staff/?pure=en/persons/279584 

Startdato: 01.09.2020

Slutdato:  01.09.2023

Projektbeskrivelse:

The project forms part of the collective research project "Law and Private Governance for a New Understanding of Immigrant Integration" (LUII), led by Associate Professor Silvia Adamo, which aims at examining barriers to integration and the potential for private actors to promote integration within the Danish legal framework for integration.
The PhD project is socio-legal in its nature and examines effects of the legislation from the point of view of the people concerned by the law. The project specifically investigates to what extent immigrants in Denmark experience legal barriers in their access to employment, health care and housing. Further, the project explores current and potential roles of private actors, including companies, NGOs, trade unions, and housing associations, in promoting integration. The purpose is to examine to what extent an increased involvement of private actors in the legal framework could potentially reduce relevant barriers and thus facilitate integration better.

Socialrådgiveren som retsanvender på børneområdet

Kicki Damtoft (nu: Storm)

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

Mail:  kid@law.aau.dk  

Tlf.:   +45 31 35 03 94

Web:  

Startdato: 01.08.2018

Slutdato:  31.07.2021

Projektbeskrivelse:

Afhandlingen har fokus på den kommunale praksis på børneområdet. Formålet er at identificere de barrierer, der modvirker korrekt retsanvendelse. Formålet søges belyst ved anvendelse af henholdsvis retsdogmatisk metode og retssociologiske undersøgelser. Afhandlingen har således til hensigt at analysere det foreliggende retsgrundlag samt identificere hvorledes regelgrundlaget opfattes og anvendes i praksis. Dermed ønskes det klarlagt hvilke faktorer, der påvirker sagsbehandlingen og i visse tilfælde medfører, at der træffes forkerte afgørelser.