Social- og sundhedsret

Socialrådgiveren som retsanvender på børneområdet

Kicki Damtoft

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

Mail:  kid@law.aau.dk  

Tlf.:   +45 31 35 03 94

Web:  

Startdato: 01.08.2018

Slutdato:  31.07.2021

Projektbeskrivelse:

Afhandlingen har fokus på den kommunale praksis på børneområdet. Formålet er at identificere de barrierer, der modvirker korrekt retsanvendelse. Formålet søges belyst ved anvendelse af henholdsvis retsdogmatisk metode og retssociologiske undersøgelser. Afhandlingen har således til hensigt at analysere det foreliggende retsgrundlag samt identificere hvorledes regelgrundlaget opfattes og anvendes i praksis. Dermed ønskes det klarlagt hvilke faktorer, der påvirker sagsbehandlingen og i visse tilfælde medfører, at der træffes forkerte afgørelser. 


Menneskerettigheder i kommunerne

Peter Kristian Hjaltason

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet og Institut for Menneskerettigheder

Mail: peter.kristian.hjaltason@jur.ku.dk   

Tlf.:  +45 35 33 09 50

Web: http://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/435668   

Startdato: 01.10.2017

Slutdato:  30.09.2020

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan de danske kommuner arbejder inden for en menneskeretlig tænkning og diskurs. Det har særligt fokus på børneområdet, herunder bl.a. reglerne om tvangsadoption og videreført anbringelse mv. Undersøgelsen vil både bestå af en retsdogmatisk analyse og en retssociologisk undersøgelse. 


Autoriserede sundhedspersoners retssikkerhed i forbindelse med klage- og tilsynssager

Sidsel Kathrine Løgstrup    

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail: skl@law.au.dk    

Tlf.:  +45 87 16 51 65

Web: https://au.dk/skl@law.au.dk    

Startdato: 01.09.2016

Slutdato:  20.08.2020

Projektbeskrivelse:
Der er ikke indmeldt nærmere beskrivelse af projektet.