Social- og sundhedsret

Socialrådgiveren som retsanvender på børneområdet

Kicki Damtoft

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

  kid@law.aau.dk  

  +45 31 35 03 94

    

Startdato: 01.08.2018

Slutdato:  31.07.2021

Projektbeskrivelse:

Afhandlingen har fokus på den kommunale praksis på børneområdet. Formålet er at identificere de barrierer, der modvirker korrekt retsanvendelse. Formålet søges belyst ved anvendelse af henholdsvis retsdogmatisk metode og retssociologiske undersøgelser. Afhandlingen har således til hensigt at analysere det foreliggende retsgrundlag samt identificere hvorledes regelgrundlaget opfattes og anvendes i praksis. Dermed ønskes det klarlagt hvilke faktorer, der påvirker sagsbehandlingen og i visse tilfælde medfører, at der træffes forkerte afgørelser. 

Menneskerettigheder i kommunerne

Peter Kristian Hjaltason

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet og Institut for Menneskerettigheder

  peter.kristian.hjaltason@jur.ku.dk   

  +45 35 33 09 50

   http://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/435668   

Startdato: 01.10.2017

Slutdato:  30.09.2020

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan de danske kommuner arbejder inden for en menneskeretlig tænkning og diskurs. Det har særligt fokus på børneområdet, herunder bl.a. reglerne om tvangsadoption og videreført anbringelse mv. Undersøgelsen vil både bestå af en retsdogmatisk analyse og en retssociologisk undersøgelse. 

Autoriserede sundhedspersoners retssikkerhed i forbindelse med klage- og tilsynssager

Sidsel Kathrine Løgstrup    

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

  skl@law.au.dk    

  +45 87 16 51 65

  https://au.dk/skl@law.au.dk    

Startdato: 01.09.2016

Slutdato:  20.08.2020

Projektbeskrivelse:
Der er ikke indmeldt nærmere beskrivelse af projektet.

Inklusion i velfærdsstaten: Interaktionen mellem langtidsledige borgere og kommunernes sagsbehandlere

Stine Piilgaard Porner Nielsen

Syddansk Universitet, Juridisk Institut

  sppn@sam.sdu.dk 

  65 50 15 23

https://dk.linkedin.com/in/stineppn 

Startdato: 01.06.2016

Slutdato:  31.05.2019

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan sociale problemer håndteres retligt i interaktionen mellem sagsbehandlere, der er ansat i den kommunale forvaltning, og langtidsledige borgere. Ph.d.-projektet er retssociologisk og undersøger juraens og den retlige bevidstheds betydning i interaktionen mellem langtidsledige borgere og sagsbehandlere, der arbejder med at hjælpe langtidsledige borgere i beskæftigelse. Formålet med projektet er at belyse sagsbehandlingens processer og virkning ved at kortælle borgeres og sagsbehandleres praksis og erfaringer. 

Den psykiatriske patient i dansk sundhedsret - diskurser, stigma, diskrimination

Annika Frida Petersen

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

  annika.frida.petersen@jur.ku.dk

 

 

Startdato: 01.09.2015

Slutdato:  31.08.2019

Projektbeskrivelse: (psykiatriret, diskriminationsret)

Projektet undersøger den retlige håndtering af psykiatriske patienter i dansk sundhedsret med særligt fokus på retlige diskurser, discrimination og stigmatisering i et menneskerettighedsperspektiv.