Social security law. Healthcare law

Law, private governance, and immigrants' experiences of integration barriers in Denmark

Maj Rørdam Nielsen

Faculty of Law, University of Copenhagen - Centre for Private Governance

Mail: mrn@jur.ku.dk   

Tlf.:   +45 35 33 05 02      

Web:   https://jura.ku.dk/privategovernance/english/staff/?pure=en/persons/279584 

Startdato: 01.09.2020

Slutdato:  01.09.2023

Projektbeskrivelse:

The project forms part of the collective research project "Law and Private Governance for a New Understanding of Immigrant Integration" (LUII), led by Associate Professor Silvia Adamo, which aims at examining barriers to integration and the potential for private actors to promote integration within the Danish legal framework for integration.
The PhD project is socio-legal in its nature and examines effects of the legislation from the point of view of the people concerned by the law. The project specifically investigates to what extent immigrants in Denmark experience legal barriers in their access to employment, health care and housing. Further, the project explores current and potential roles of private actors, including companies, NGOs, trade unions, and housing associations, in promoting integration. The purpose is to examine to what extent an increased involvement of private actors in the legal framework could potentially reduce relevant barriers and thus facilitate integration better.


Socialrådgiveren som retsanvender på børneområdet

Kicki Damtoft

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

Mail:  kid@law.aau.dk  

Tlf.:   +45 31 35 03 94

Web:  

Startdato: 01.08.2018

Slutdato:  31.07.2021

Projektbeskrivelse:

Afhandlingen har fokus på den kommunale praksis på børneområdet. Formålet er at identificere de barrierer, der modvirker korrekt retsanvendelse. Formålet søges belyst ved anvendelse af henholdsvis retsdogmatisk metode og retssociologiske undersøgelser. Afhandlingen har således til hensigt at analysere det foreliggende retsgrundlag samt identificere hvorledes regelgrundlaget opfattes og anvendes i praksis. Dermed ønskes det klarlagt hvilke faktorer, der påvirker sagsbehandlingen og i visse tilfælde medfører, at der træffes forkerte afgørelser. 


Menneskerettigheder i kommunerne

Peter Kristian Hjaltason

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet og Institut for Menneskerettigheder

Mail: peter.kristian.hjaltason@jur.ku.dk   

Tlf.:  +45 35 33 09 50

Web: http://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/435668   

Startdato: 01.10.2017

Slutdato:  30.09.2020

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan de danske kommuner arbejder inden for en menneskeretlig tænkning og diskurs. Det har særligt fokus på børneområdet, herunder bl.a. reglerne om tvangsadoption og videreført anbringelse mv. Undersøgelsen vil både bestå af en retsdogmatisk analyse og en retssociologisk undersøgelse.