Alfabetisk oversigt over projekter

Titel/Title

Organisation

A

A Legal and Economic Analysis of the Correlation between Legal Certainty and the Legal Standards of the CISG

University of Copenhagen/Riga Graduate School of Law

Alternative Investments, Solvency II and CRR/CRD IV

Københavns Universitet, Juridisk Fakultet

Appropriation in the Property Law – An analysis of the substantive requirements of the appropriation in different legal areas in the Property Law

University of Southern Denmark

Autoriserede sundhedspersoners retssikkerhed i forbindelse med klage- og tilsynssager

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

 B

 

Beskatning af hybride selskaber

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Børns rettigheder i tvangsanbringelsessager

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

 C

 

Clarifying 'Loss and Damage': Scope, Implications, and Implementation Beyond Paris

University of Copenhagen, CILCC, Faculty of Law

Climate Change Litigation in an EU Perspective

Aarhus Universitet, Juridisk institut

Collaboration between private economic operators in the competition for public contracts - Grey zones between EU procurement law and EU competition law 

CBS Law

Contracts for the carriage of goods by sea

CBS Law

 D

 

Den psykiatriske patient i dansk sundhedsret - diskurser, stigma, diskrimination

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Det dobbelte retsgrundlag for offentligt overenskomstansatte

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

De retlige begrænsninger for digital overvågning

Aalborg Universitet

Digitisation of the Danish public sector

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

 E

 

Europæiske passagerers rettigheder

Aalborg Universitet

Excessive Pharmaceutical prices as an anti-competitive practice in TRIPS & European Competition Law

University of Copenhagen, Faculty of Law, CeBIL, Center for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law

 F

 

Fondsretten og den levende vedtægt

CBS LAW

Forvaltningskontrakter: Aftaler og myndighedsudøvelse

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Forældelsesregler - udvikling og grænser

 Aarhus Universitet, Juridisk institut

 I

 

Inklusion i velfærdsstaten: Interaktionen mellem langtidsledige borgere og kommunernes sagsbehandlere

Syddansk Universitet, Juridisk Institut

 

 K

 

Kontrafaktiske scenarier - Kompensationsudmålingen i immaterialretssager

CBS Law

Kontraktrummets betingelser for efficient anvendelse af Offentlig Privat Partnerskab - et socialt infrastrukturelt perspektiv

CBS Law

 

 L

 

Lokal accept og regulering af vindmøller

University of Copenhagen, Department of Food and Ressource Economics (IFRO)

 M

 

Menneskerettigheder i kommunerne

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet og Institut for Menneskerettigheder

 O

 

Offentligt ansattes disciplinære ansvar

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

Operationalising human rights at the national level: The impact of coordination mechanisms and the organisation of power and responsibilities among administrations in developing countries

University of Copenhagen, Danish Institute for Human Rights

 P

 

Platformsbeskæftigelse i dansk arbejdsret

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Politiklager

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Politiets hemmelige efterforskning på internettet

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

Private and public property in land: Resolving property disputes in Iceland and beyond

University of Copenhagen, Faculty of Law / University of Iceland, Faculty of Law

 R

 

Radicalization among Danish youths

Københavns Universitet, Juridisk Fakultet

Reconciling the Right to Privacy with Freedom of Expression

University of Copenhagen and Danish Institute for Human Rights

Retlige rammer for behandling af personoplysninger i intelligente energisystemer

Syddansk Universitet

 S

 

Smart Contracts from a legal perspective

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Socialrådgiveren som retsanvender på børneområdet

Aalborg Universitet, Juridisk Institut

 

Socio-økologisk resiliens i landbruget: Den retlige beskyttelse af økosystemer i relation til jordbrug

  Aarhus Universitet, Juridisk Institut  

 T

 

Taking Rights of Nature and Human Rights Seriously

Centre for European and Comparative Legal Studies (CECS), Faculty of Law, University of Copenhagen

Terrorforsæt - i retsdogmatisk belysning

Syddansk Universitet, Juridisk Institut

The application of EU Competition Law to online multi-sided platforms

University of Copenhagen, Center for Market and Economic Law (CME)

The Responsibility of Non-State Actors for Human Rights Violations in Armed Conflict

Aarhus University, Department of Law

The Role of International Law in Safeguarding Food Security

University of Copenhagen, Faculty of Law

The role of private actors in maritime security

University of Southern Denmark, Department of Law

The Sovereignty over the Oceans, genesis and development of the law of the sea in the Modern Age

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

The Transfer of Rights and Obligations under Bills of Lading in a Digitalized Age

Aalborg University, Faculty of Law

Tilbudskonsortier - konkurrencebegrænsende aftaler eller værdiskabende samarbejder University of Southern Denmark
Tilsidesættelse af virksomhedspant under pantsætters konkurs Aarhus Universitet, Juridisk Institut
Towards an Effective Right to Vote: On the Path of Internationalization and Instrumentalisation? University of Copenhagen, Faculty of Law
Æ
Ændringsretten i lejeforhold med fokus på forbedringer Aarhus Universitet, Juridisk Institut