Alfabetisk oversigt over projekter

Titel/Title

Organisation

A

A Legal and Economic Analysis of the Correlation between Legal Certainty and the Legal Standards of the CISG

University of Copenhagen/Riga Graduate School of Law

Alternative Investments, Solvency II and CRR/CRD IV

University of Copenhagen, Faculty of Law

Appropriation in the Property Law – An analysis of the substantive requirements of the appropriation in different legal areas in the Property Law

University of Southern Denmark

Autoriserede sundhedspersoners retssikkerhed i forbindelse med klage- og tilsynssager

Aarhus University, Department of Law

B

 

Beskatning af hybride selskaber

Aarhus University, Department of Law

Børns rettigheder i tvangsanbringelsessager

Aalborg University, Department of Law

C

 

Clarifying 'Loss and Damage': Scope, Implications, and Implementation Beyond Paris

University of Copenhagen, CILCC, Faculty of Law

Climate Change Litigation in an EU Perspective

Aarhus University, Department of Law

Collaboration between private economic operators in the competition for public contracts - Grey zones between EU procurement law and EU competition law 

CBS Law

Contracts for the carriage of goods by sea

CBS Law

D

 

Den psykiatriske patient i dansk sundhedsret - diskurser, stigma, diskrimination

University of Copenhagen, Faculty of Law

Det dobbelte retsgrundlag for offentligt overenskomstansatte

Aarhus University, Department of Law

De retlige begrænsninger for digital overvågning

Aalborg University

Digital entrepriseret University of Copenhagen, Faculty of Law

Digitisation of the Danish public sector

Aarhus University, Department of Law

E

 

Europæiske passagerers rettigheder

Aalborg University

Excessive Pharmaceutical prices as an anti-competitive practice in TRIPS & European Competition Law

University of Copenhagen, Faculty of Law, CeBIL, Center for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law

F

 

Fondsretten og den levende vedtægt

CBS LAW

Forvaltningskontrakter: Aftaler og myndighedsudøvelse

University of Copenhagen, Faculty of Law

Forældelsesregler - udvikling og grænser

Aarhus University, Department of Law

I

 

Inklusion i velfærdsstaten: Interaktionen mellem langtidsledige borgere og kommunernes sagsbehandlere

University of Southern Denmark,  Department of Law

 

K

 

Kontrafaktiske scenarier - Kompensationsudmålingen i immaterialretssager

CBS Law

Kontraktrummets betingelser for efficient anvendelse af Offentlig Privat Partnerskab - et socialt infrastrukturelt perspektiv

CBS Law

 

L

 

Lokal accept og regulering af vindmøller

University of Copenhagen, Department of Food and Ressource Economics (IFRO)

M

 

Menneskerettigheder i kommunerne

University of Copenhagen, Faculty of Law and The Danish Institute for Human Rights

O

 

Offentligt ansattes disciplinære ansvar

Aalborg University, Department of Law

Operationalising human rights at the national level: The impact of coordination mechanisms and the organisation of power and responsibilities among administrations in developing countries

University of Copenhagen, Danish Institute for Human Rights

P

 

Politiklager

University of Copenhagen, Faculty of Law

Politiets hemmelige efterforskning på internettet

Aalborg University, Department of Law

Private and public property in land: Resolving property disputes in Iceland and beyond

University of Copenhagen, Faculty of Law / University of Iceland, Faculty of Law

R

 

Radicalization among Danish youths

University of Copenhagen, Faculty of Law

Reconciling the Right to Privacy with Freedom of Expression

University of Copenhagen and the Danish Institute for Human Rights

Retlige rammer for behandling af personoplysninger i intelligente energisystemer

University of Southern Denmark

S

 

Samhandel i koncerner Aarhus University, Department of Law

Smart Contracts from a legal perspective

Aarhus University, Department of Law

Socialrådgiveren som retsanvender på børneområdet

Aalborg University, Department of Law

 

Socio-økologisk resiliens i landbruget: Den retlige beskyttelse af økosystemer i relation til jordbrug

Aarhus University, Department of Law   

T

 

Taking Rights of Nature and Human Rights Seriously

Centre for European and Comparative Legal Studies (CECS), Faculty of Law, University of Copenhagen

Terrorforsæt - i retsdogmatisk belysning

University of Southern Denmark, Department of Law 

The application of EU Competition Law to online multi-sided platforms

University of Copenhagen, Center for Market and Economic Law (CME)

The human rights accountability of non-state armed groups Aarhus University, Department of Law
The Meaning of a Fair Trial: A Comparative Study of Jurisprudence of the American Federal Courts and the European Court of Human Rights Aarhus University, Department of Law

The Role of International Law in Safeguarding Food Security

University of Copenhagen, Faculty of Law

The role of private actors in maritime security

University of Southern Denmark, Department of Law

The Sovereignty over the Oceans, genesis and development of the law of the sea in the Modern Age

Aarhus University, Department of Law

The Transfer of Rights and Obligations under Bills of Lading in a Digitalized Age

Aalborg University, Faculty of Law

Tilbudskonsortier - konkurrencebegrænsende aftaler eller værdiskabende samarbejder University of Southern Denmark
Tilsidesættelse af virksomhedspant under pantsætters konkurs Aarhus University, Department of Law
Towards an Effective Right to Vote: On the Path of Internationalization and Instrumentalisation? University of Copenhagen, Faculty of Law
Æ

Ægtefællelovens nye aftalemuligheder om særeje og gæld

Aarhus University, Department of Law
Ændringsretten i lejeforhold med fokus på forbedringer Aarhus University, Department of Law