Alphabetical list of project titles

Titel/Title

Organisation

A

Appropriation in the Property Law – An analysis of the substantive requirements of the appropriation in different legal areas in the Property Law

University of Southern Denmark

C

Clarifying 'Loss and Damage': Scope, Implications, and Implementation Beyond Paris

University of Copenhagen, CILCC, Faculty of Law

Climate Change Litigation in an EU Perspective

Aarhus University, Department of Law

Collaboration between private economic operators in the competition for public contracts - Grey zones between EU procurement law and EU competition law 

CBS Law

D

Det dobbelte retsgrundlag for offentligt overenskomstansatte

Aarhus University, Department of Law

Digital entrepriseret University of Copenhagen, Faculty of Law

Digitisation of the Danish public sector

Aarhus University, Department of Law

E

EU-rettens påvirkning på dansk rekonstruktionsret University of Copenhagen

Excessive Pharmaceutical prices as an anti-competitive practice in TRIPS & European Competition Law

University of Copenhagen, Faculty of Law, CeBIL, Center for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law

F

Financial regulation and supervision of digital banks and non-banks University of Southern Denmark, Department of Law

Fondsretten og den levende vedtægt

CBS LAW

Forvaltningskontrakter: Aftaler og myndighedsudøvelse

University of Copenhagen, Faculty of Law

Forældelsesregler - udvikling og grænser

Aarhus University, Department of Law

H
Hvad forstås ved den rimelige tvivl i det danske retssystem, og hvilken betydning har det for vurderingen af beviser af overvejende subjektiv karakter? Syddansk Universitet, Juridisk Institut

K

Kontrafaktiske scenarier - Kompensationsudmålingen i immaterialretssager

CBS Law

Kontraktrummets betingelser for efficient anvendelse af Offentlig Privat Partnerskab - et socialt infrastrukturelt perspektiv

CBS Law

L
Law, private governance, and immigrants' experiences of integration barriers in Denmark Faculty of Law, University of Copenhagen - Centre for Private Governance

Legal Parenthood in International Surrogacy - A Comparative Study of Modern Family Law

Aalborg University, Department of Law
Letterbox companies in the EU – Challenges and solutions in company law  Aarhus University, Department of Law

M

Menneskerettigheder i kommunerne

University of Copenhagen, Faculty of Law and The Danish Institute for Human Rights

Misligholdelsesbeføjelser i lejeretten Syddansk Universitet, Juridisk Institut

O

Offentligt ansattes disciplinære ansvar

Aalborg University, Department of Law

P

Politiklager

University of Copenhagen, Faculty of Law

R

Radicalization among Danish youths

University of Copenhagen, Faculty of Law

Retlige rammer for behandling af personoplysninger i intelligente energisystemer

University of Southern Denmark

Retssikkerhed i nævnsbehandling Aarhus University, Department of Law
Rækkevidden af det EU-retlige forrangsprincip i national ret Aarhus University, Department of Law

S

Samhandel i koncerner Aarhus University, Department of Law

Smart Contracts from a legal perspective

Aarhus University, Department of Law

Socialrådgiveren som retsanvender på børneområdet Aalborg University, Department of Law

Socio-økologisk resiliens i landbruget: Den retlige beskyttelse af økosystemer i relation til jordbrug

Aarhus University, Department of Law   

Stereotyping as a Human Rights Issue Roskilde University

T

Taking Rights of Nature and Human Rights Seriously

Centre for European and Comparative Legal Studies (CECS), Faculty of Law, University of Copenhagen

Terrorforsæt - i retsdogmatisk belysning

University of Southern Denmark, Department of Law 

The Meaning of a Fair Trial: A Comparative Study of Jurisprudence of the American Federal Courts and the European Court of Human Rights Aarhus University, Department of Law

The Role of International Law in Safeguarding Food Security

University of Copenhagen, Faculty of Law

The Transfer of Rights and Obligations under Bills of Lading in a Digitalized Age

Aalborg University, Faculty of Law

Tilbudskonsortier - konkurrencebegrænsende aftaler eller værdiskabende samarbejder University of Southern Denmark
Tilsidesættelse af virksomhedspant under pantsætters konkurs Aarhus University, Department of Law
Æ

Ægtefællelovens nye aftalemuligheder om særeje og gæld

Aarhus University, Department of Law
Ændringsretten i lejeforhold med fokus på forbedringer Aarhus University, Department of Law