Bankruptcy law. Insolvency law. Debt enforcement

EU-rettens påvirkning på dansk rekonstruktionsret

Kathrine Rosman Nielsen

Københavns Universitet

Mail:  kathrine.rosman.nielsen@jur.ku.dk  

Tlf.:   +45 28 25 09 92

Web: https://jura.ku.dk/cme/ansatte/?pure=da/persons/376585

Startdato: 01.09.2019

Slutdato:  

Projektbeskrivelse:

Afhandlingen beskæftiger sig med EU-rettens påvirkning på dansk rekonstruktionsret. Afhandlingen har navnlig til formål at undersøge, hvilke regler om rekonstruktion, som i lyset af afhandlingens identificerede rekonstruktionsretlige hensyn og interesser er hensigtsmæssige. 

Samhandel i koncerner

Julie Bryske Møller Nielsen

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  jbmn@law.au.dk 

Tlf.:   + 45 40 21 55 82

Web:  http://pure.au.dk/portal/da/jbmn@law.au.dk 

Startdato: 01.09.2018

Slutdato:  31.09.2023

Projekt beskrivelse:

Artikelbaseret ph.d.-projekt om samhandel i koncerner. Første artikel omhandler transaktioner med nærtstående i børsnoterede selskaber. Følgende emner er desuden relevant for projektet: koncernret (i alle EU-medlemsstater), ledelsesansvar, transaktioners ugyldighed, konkurskarantæne, komparativ analyse, EU-retlig selskabsret, skatteretlig regulering af samhandel i koncerner og transaktioner med nærtstående.


Challenging of a floating charge in the event of bankruptcy

Lasse Søholm Lindekilde

Aarhus University, Department of Law

Mail: lali@law.au.dk 

Tel.:  

Web: http://au.dk/en/lali@law.au.dk

Starting date:       1 September 2018

Completion date:  31 August 2021

Project description:

The PhD project will entail an analysis of the bankruptcy trustee's ability to challenge a floating charge (in Danish: 'virksomhedspant') in the event of the pledger's bankruptcy and more specifically, the project will be focusing on (i) the pledgee's enforcement (in Danish: 'tiltrædelse') of the floating charge prior to the bankruptcy; (ii) a floating charge being issued in favour of any connections (in Danish: 'nærtstående'), cf. art. 2 of the Danish Bankruptcy Act; and (iii) avoidance (in Danish: 'omstødelse') of a floating charge, cf. art. 70, 70a and 74 of the Danish Bankruptcy Act.