EU-ret

Rækkevidden af det EU-retlige forrangsprincip i national ret

Johan Næser

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  jon@law.au.dk 

Tlf.:   +45 27 38 24 43 

Web:  http://au.dk/jon@law.au.dk

Startdato: 01.09.2020

Slutdato:  01.09.2023

Projektbeskrivelse:

Rækkevidden af det EU-retlige forrangsprincip i national ret har fra starten været omdiskuteret. Der kan således allerede på et tidligt tidspunkt identificeres en række modstridende opfattelser mellem på den ene side EU-Domstolen og på den anden visse forfatningsdomstole og højesteretter i forskellige medlemsstater i EU. Projektet omhandler forholdet mellem national identitet og det EU-retlige forrangsprincip. 


Samhandel i koncerner

Julie Bryske Møller Nielsen

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  jbmn@law.au.dk 

Tlf.:   + 45 40 21 55 82

Web:  http://pure.au.dk/portal/da/jbmn@law.au.dk 

Startdato: 01.09.2018

Slutdato:  31.09.2023

Projekt beskrivelse:

Artikelbaseret ph.d.-projekt om samhandel i koncerner. Første artikel omhandler transaktioner med nærtstående i børsnoterede selskaber. Følgende emner er desuden relevant for projektet: koncernret (i alle EU-medlemsstater), ledelsesansvar, transaktioners ugyldighed, konkurskarantæne, komparativ analyse, EU-retlig selskabsret, skatteretlig regulering af samhandel i koncerner og transaktioner med nærtstående.


Climate Change Litigation in an EU Perspective

Sine Rosvig Sørensen

Aarhus University, Department of Law

Mail: srs@law.au.dk 

Tel.:  + 45 93 52 15 97 

Web: http://au.dk/en/srs@law.au.dk 

Starting date: 1 September 2018

Completion date:  31 August 2021

Project description:

The PhD project examines cases at the Court of Justice of the European Union (CJEU), which raise issues of fact or law regarding/related to climate change causes and impacts. Through analysis of the relevant CJEU case law, the project seeks to shed light on the CJEU's approach and interpretation style in such climate change cases, and assess how the CJEU influences the development of EU climate change law and policy through its case law.


Retlige rammer for behandling af personoplysninger i intelligente energisystemer

Lisa Christensen

Syddansk Universitet

Mail: lch@sam.sdu.dk   

Tlf.:  +45 65 50 31 93 

Web: 

Startdato: 01.07.2018

Slutdato:  30.06.2021

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger de retlige rammer for behandling af personoplysninger i intelligente energisystemer (smart grid og smart energy systems). Intelligente energisystemer etablerer interaktion mellem forbrugere og leverandører med det formål at tilpasse energisystemet til forbruget og omvendt. Udveksling af forsynings- og forbrugsdata fra samtlige producenter og forbrugere skal sikre realiseringen af det intelligente energinet som en del af løsningen på den grønne omstilling. Samtidig åbner nettene op for egen og kommerciel indsigt i individuelle forbrugsmønstre, som kan indeholde personoplysninger, der er beskyttet efter persondataforordningen. Projektet undersøger i lyset heraf, hvordan hensynet til at beskytte borgernes privatliv og personlige integritet konkret beskyttes overfor hensynet til en hensigtsmæssig udnyttelse af mulighederne for informations- og kommunikations teknologier i intelligente energisystemer.


Digitisation of the Danish public sector

Thea Johanne Raugland

Aarhus University, Department of Law

Mail: tjr@law.au.dk 

Tel.: + 45 60 54 95 55 

Web: http://au.dk/en/tjr@law.au.dk

Starting date: 1 February 2018

Completion date:  24 September 2021

Project description:

A selection of issues related to protection of personal data when implementing new technologies in the Danish public sector.


Excessive Pharmaceutical prices as an anti-competitive practice in TRIPS & European Competition Law

Behrang Kianzad

University of Copenhagen, Faculty of Law, CeBIL, Center for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law

Mail: behrang.kianzad@jur.ku.dk  

Tel.: +45 35 33 39 07

Web: http://jura.ku.dk/english/staff/research/?pure=en/persons/604260 

Starting date: 1 September 2017

Completion date:  31 August 2020

Project description:

An investigation of the triangular dilemma of strong Intellectual Property protection, contra high prices of medicines as result of the global Intellectual Property regime and finally the legal-economic rationales and discourses underlying Intellectual Property Law / competition law / intervention. The aim is to establish what constitutes anti-competitive practices such as excessive prices in TRIPS & EU Competition Law, by making the case for the excessiveness of prices as an anti-competitive practice in and out of themselves from a legal-economic / competition law perspective.


Tilbudskonsortier - konkurrencebegrænsende aftaler eller værdiskabende samarbejder

Heidi Sander Løjmand

University of Southern Denmark

Mail: hei@sam.sdu.dk 

Tel.: +45 51 94 00 56

Web: 

Starting date: 1 February 2017

Completion date:  

Projektbeskrivelse:

In the light of the Danish Competition Act and TFEU art. 101, the project examines the legality of joint bidding (consortium bids). The project entails both legal and economic analysis to shed light on the consequences of the current state of law including the legal uncertainty of the assessment of whether companies are competitors. In addition, the project seeks to provide a legal political discussion on how joint bidding could/should be regulated to create social value.


Reconciling the Right to Privacy with Freedom of Expression

Anja Møller Pedersen

University of Copenhagen and Danish Institute for Human Rights

Mail: anja.moeller.pedersen@jur.ku.dk   

Tel.: +45 22 98 86 15

Web: http://jura.ku.dk/ciir/ansatte/?pure=da/persons/247588 

Starting date: 1 April 2016

Completion date:  31 March 2019

Projektbeskrivelse:

In C-131/12, Google Spain, an ordinary Spanish citizen requested that Google removed or concealed on the list of results from a search based on his name certain information about him lawfully published in a newspaper several years earlier. The European Court of Justice pronounced that the rights to privacy and data protection in Art. 7 and 8 of the EU Charter of Fundamental Rights as ’rule’ override not only the economic interest of the search engine in processing the data, but also the interest of the general public in having access to it, unless a ’preponderant’ public interest is demonstrated. It thereby indicated that these rights are superior to that of freedom of expression in Art. 11, not only violating the strong interdependency between the rights according to international human rights law, but also consistent case law from the European Court of Human Rights.

Against this background and with a view to explore and understand the interrelation between the rights, the project seeks to tease out the underlying rationales behind the rights to privacy, data protection and freedom of expression and explore how they are reflected in EU legislation and case law, and determine the criteria behind each of them. These analyses will then serve as a foundation for exploring how the rights may be reconciled, and which of the identified rationales and criteria may determine the outcome in cases of conflict between them.

The PhD project is co-funded by University of Copenhagen, Centre for Information and Innovation Law (CIIR) and Danish Institute for Human Rights.


De retlige begrænsninger for digital overvågning

Tanja Kammersgaard Christensen

Aalborg Universitet

Mail: tkc@law.aau.dk 

Tlf.:  +45 93 56 24 40 

Web: 

Startdato: 01.02.2016

Slutdato:  05.03.2020

Projektbeskrivelse:

Det primære formål med afhandlingen bliver at undersøge om retten til privatlivets fred sikres og respekteres, når staten overvåger borgerne på internettet til brug for efterforskning af blandt andet cybercrime, og hvem der varetager borgerens rettigheder i forbindelse hermed. Hovedfokus i afhandlingen vil være borgerens grundlæggende ret til privatliv, hvad dette indebærer i forhold til overvågning, hvordan borgerens ret sikres i forbindelse med vedtagelse af nye love og implementering af EU-direktiver og hvordan retten sikres i forhold til behovet for digital overvågning.