EU law

Sustainable Contracting from a Value Chain Perspective

Frederik Skamris Holm

Copenhagen Business School

Mail: fsh.bhl@cbs.dk 

Web: https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-business-humanities-and-law/staff/fshbhl

Starting date: 1 October 2022

Completion date:  30 September 2025

Project description:

This research project aims to explore how the latest developments in contracting theory within private contracts could help facilitate the objectives of transitioning to a low-carbon economy while generating value across the value chain within the frame of the consolidated regulation of the EU. This will require an understanding of how value is created within the contract and how the value chain perspective impacts
the way in which we see privity of contract and an understanding of the legal framework that governs sustainable contracting. To do this, the following research question has been developed, and within this research project, this will be answered: 

How could the contractual framework support joint objectives of transitioning to a low-carbon economy and value creation across the value
chain?

Letterbox companies in the EU – Challenges and solutions in company law

Jesper Hede Schousen Kjeldgaard

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail:  jhk@law.au.dk  

Web:  http://au.dk/jhk@law.au.dk

Startdato: 01.02.2021

Slutdato:  01.02.2024

Projektbeskrivelse:

Projektet fokuserer på de såkaldte "postkasseselskaber", og vil forsøge at belyse hvordan EU-retten, og dens relevante retspraksis for selskabers mobilitet, påvirker medlemsstaternes muligheder for at håndhæve deres selskabsretlige regler mod selskaber, som drives på denne måde. I dette projekt forstås et postkasseselskab, som et selskab der er inkorporeret i en medlemsstat og med al, eller næste al, sin aktivitet i en anden.

EU-rettens betydning for den administrative håndhævelse af miljølovgivningen

Thomas Haugsted

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Mail:  tha@jur.ku.dk

Tlf.:   +45 30 24 24 78 

Web:  https://jura.ku.dk/cora/ansatte/?pure=da/persons/491511

Startdato: 01.10.2020

Slutdato:  30.09.2024

Projektbeskrivelse:
Afhandlingen beskæftiger sig med EU-rettens betydning for de danske forvaltningsmyndigheders håndhævelse af miljølovgivningen. Formålet er navnlig at belyse, hvorledes EU-retten ændrer ved eller i øvrigt påvirker dansk rets almindelige regler for administrativt tilsyn og kontrol på miljøområdet, herunder ved sanktionering af lovovertrædelser. Afhandlingen vil inddrage perspektiver fra blandt andet hollandsk ret.