Tidligere kursusudbud

Rækkefølge: Senest afholdte kurser først
 

Course title

ECTS

Course provider

2024
Methodology and Research Strategy in EU Digital Regulation 4 CBS
Retshistorie i juridiske (retsdogmatiske) afhandlinger 1 AU
Juridiske forskningsmetoder 5 AU/SDU
Praktisk forskningsarbejde, informationssøgning og referencehåndtering (metode I) 2 AU
The role of science in legal research: expanding the limits of legal projects AU
2023
Retsteori i juridiske afhandlinger 1 AU
Functional and Consequential Analysis in Legal Research (postponed till 2024) 2.5 CBS
Doctoral Education in Law: Perspectives and Challenges 2023 (cancelled, postponed till 2024) 2 JurForsk
PhD course: Theory and Methodology in Law 3 KU
Fællesnordisk forskerkursus om udvalgte metodespørgsmål til formueretlige forskningsprojekter 2 KU
PhD course: Human rights research methods 4 KU/Danish Institute for Human Rights
Fra problemformulering til struktur 1 SDU
Metode III: Fortolkning, implementering og retsanvendelse 3 AU
Research in Tax Law 2 NHH & Bergen University
Digitalisering og juridisk forskning - retlige udfordringer og teoretiske perspektiver 3 AU
PhD Course: Policy Advice, Outreach & Dissemination of Research 3 KU
Videnskabelighed og metode - med særligt henblik på formueretten 3 AAU
Ph.d. kursus om lovfortolkning i juridiske afhandlinger 2 AU
Juridiske forskningsmetoder - Metode II 5 AU

Metode I: Praktisk forskningsarbejde, informationssøgning og referencehåndtering

2 AU
Retspolitik i juridiske afhandlinger 1 AU
2022
Fortolkning, implementering og retsanvendelse 3 AU
Theory and Methodology in Law 3 (5) KU
Digitalisering og juridisk forskning - retlige udfordringer og teoretiske perspektiver 3 AU
Retsteori i retsdogmatiske afhandlinger 1 AU
Ph.d. Course: Researching and Writing in English 0.5 KU
PhD Course: Ignorance, Agnotology and Uncertainty: Drivers for Doctoral Research 1 KU
Komparativ ret i retsdogmatiske afhandlinger 1 AU
Forskning i formueretlige principper med et fokus på erstatningsret 1 SDU
Communication and Dissemination of Research: How to reach the Public 3 KU
The role of science in legal research: expanding the limits of legal projects 3 AU
Juridiske forskningsmetoder - ph.d. kursus i metode II 5 AU/SDU
Ph.d. kursus i anvendelse af retspraksis i juridiske afhandlinger 3 (+1 for analysis of court decision) AU
Retshistorie i retsdogmatiske afhandlinger 1 AU
Ph.d. kursus (metode I): Praktisk forskningsarbejde, informationssøgning og referencehåndtering 2 AU

2021

Proactive and responsible legal approaches to digitalisation 3 AU
Research methods in law KU
Retsteori i retsdogmatiske afhandlinger 1 AU
Practical experience and theories of legal interpretation, implementation and application of law 3 AU
Research in tax law 3 (estimate) CBS, Norwegian School of Economics, University of Bergen
Doctoral education in law: Perspectives and challenges (konference) 1½ - 2 (according to participation) JurForsk
Forskningsspørgsmål, problemfelt og hypotese 1 SDU
Offentlig digitalisering - teknologiske, forvaltningsretlige og metodiske aspekter 1 AU, KU, Horten
Formueretlige principper i forskningen - forskning i formueretlige principper 1 SDU
Academic legal writing 2 (1 extra possible) KU
Course No. II: Basic course in different legal scientific methods 5 AU/SDU
Course No. I: Practical research and legal information retrieval 2 AU
Communicate your research 2 KU
Research methods in law KU

2020

Retsdogmatik, god forskningspraksis og kvalitetskriterier 1 AAU
Course No. III: Practical experience and theories of legal interpretation, implementation and application of law 3 AU
PhD course: Ignorance, agnotology, and uncertainty: Drivers for doctoral research 1 KU
Law, economics and politics - interdisciplinary approaches to legal research 1 AU/AAU
Functional analysis and normative frameworks in the study of law CBS
Doctoral education in law: Perspectives and challenges (konference - udskudt) 1½ - 2 (according to participation) JurForsk
Forskningsspørgsmål, problemfelt og hypotese i juridisk forskning 1 AAU/SDU
Domme som retskilde i juridiske afhandlinger 1 KU
Komparativ ret i juridiske ph.d. afhandlinger 1 SDU/AAU
Proactive and responsible legal approaches to digitalisation - legal challenges and theories 3 AU
Formueretlige metodespørgsmål 2 AU
Ph.d. kursus i anvendelse af retspraksis i juridiske afhandlinger 3 (1 extra possible) AU
Course No. II: Basic course in different legal scientific methods 5 AU/SDU
Course on academic legal writing 2 (2 extra possible) KU
PhD course: Ignorance, agnotology, and uncertainty: Drivers for doctoral research KU
Course No. I: Practical research and legal information retrieval 2 AU

2019

PhD course on introduction to methodology and research methods in law KU
Course No. III: Practical experience and theories of legal interpretation, implementation and application of law 3 AU
PhD course on global disaster studies: Past, present and future 3 KU
PhD course on models of legal disruption 1 KU
Proactive and responsible legal approaches to digitalisation - legal challenges and theories 3 AU
Nordisk forvaltningsretlig konference 2019: Digital forvaltning 2 SDU
PhD course on economic theories in competition law KU
iCourts summer school 5 KU, University in Oslo
Course No. II: Basic course in different legal scientific methods 5 AU/SDU
PhD course on collaborative contracts and knowledge sharing 1 (2 if presenting) KU
Ph.d. kursus: Administrativ praksis som retskilde i ph.d. afhandlinger 2 KU
PhD course on information and innovation law - methodological issues 2 KU
Basiskursus: Kvalitetskriterierne i retsvidenskaben AU
Videnskabelighed og metode - med særligt henblik på formueretten 2 AAU
PhD seminar on qualitative research methods in legal studies KU
Course No. I: Practical research and legal information retrieval 2 AU

2018

PhD course in law and economics CBS
Course No. III: Practical experience and theories of legal interpretation, implementation and application of law 3 AU
Formueretlige principper i forskningen - forskning i formueretlige principper 1 SDU
Doctoral education in law: Perspectives and challenges 2018 2 JurForsk
Proactive and responsible legal approaches to digitalisation - legal challenges and theories 3 AU
Videnskabelighed og metode - med særligt henblik på formueretten 2 AAU
Course No. II: Basic course in different legal scientific methods 5 AU
PhD course: Human rights research methods 4 KU, Danish Institute for Human Rights
Basiskursus: Kvalitetskriterierne i retsvidenskaben AU
Course No. I: Practical research and legal information retrieval 2 AU
Forvaltnings- og socialretlige problemstillinger - samt metodiske og internationale aspekter 2 AAU