Arrangement

Ph.d. kursus: Forskningsspørgsmål, problemfelt og hypotese

10. november 2021 - Syddansk Universitet, Odense

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 10. november 2021,  kl. 08:30 - 15:45

Sted

Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense, lokale O99

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til ph.d.-studerende med et behov for at få tryktestet forskningsspørgsmål, problemfelter og/eller hypoteser. På kurset arbejdes der bl.a. med at identificere og adressere eventuelle uklarheder i kursisternes foreløbige forskningsspørgsmål m.v., ligesom en række forskningstilgange drøftes. Kurset består af 4 temaer, om henholdsvis 1) forskningsspørgsmål, 2) hypoteser, 3) personlige beretninger og 4) paperfremlæggelse. De tre første temaer veksler mellem korte oplæg, Q&A-sessions, gruppearbejde og -oplæg, mens det sidste tema er en fremlæggelse af papers og diskussion.

Program


Kursusansvarlig

Adjunkt Jøren Ullits, Juridisk Institut, SDU, juon@sam.sdu.dk. 

Forberedelse

Skriv omtrent 500 ord om baggrunden for dit forskningsspørgsmål, kortfattet og koncist. Tag udgangspunkt i dit foreløbige forskningsspørgsmål og begrund dets indhold og konstruktion. Hvorfor dette indhold og formulering? Send oplægget til Jøren Ullits via juon@sam.sdu.dk senest d. 27. oktober 2020 kl. 12:00. En uge før kursusstart vil du modtage en medkursists oplæg, som du skal læse og kommentere. Skriv ca. 250 ord om styrker og eventuelle svagheder i medkursistens beskrivelse af forskningsspørgsmål(et) og send dine bemærkninger til juon@sam.sdu.dk senest dagen før kursusstart (d. 9. november, kl. 12:00).

Litteratur

  • Hammerslev, ”Hvad er problemet?” (kapitel 9), i Skriftlig Jura (red.) Riis & x, Ex Tuto.
  • Terry Hutchinson, “Doctrinal research: researching the jury” (Chapter 1), in Watkins & Burton (red.) Research Methods in Law. Routledge (Taylor & Francis Group), Abingdon, Oxfordshire, UK
  • Panu Minkkine, “Critical legal method as attitude” (Chapter 7), in Watkins & Burton (red.) Research Methods in Law. Routledge (Taylor & Francis Group), Abingdon, Oxfordshire, UK

Efterarbejde

Sammenhold dit forskningsspørgsmål, som det så ud før og efter kurset.  Såfremt det er ændret, skrives en kort refleksion om baggrunden for ændringen. Tilsvarende hvis forskningsspørgsmålet er det samme. Skriv ca. 200 ord.

ECTS

1 ECTS

Sprog

Dansk

Forberedelse (læsning, abstrakt/præsentation, etc.)  17 timer
Kursusdag 9-16 7 timer
Opfølgning, f.eks. evaluering 1 time
I alt 25 timer


Tilmelding

Tilmelding kan ske til Jane Kvist Poulsen, Juridisk Institut, på jakp@sam.sdu.dk senest den 1. november 2021.