Statsret, folkeret og menneskerettigheder

Terrorforsæt - i retsdogmatisk belysning

Nanna Grønning-Madsen

Juridisk Institut, Syddansk Universitet

  ngra@sam.sdu.dk  

  +45 65 50 36 69/24 60 43 80

  http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/ngra 

Startdato: 01.08.2018

Slutdato:  31.07.2021

Projektbeskrivelse:
Ph.d.-afhandlingen omhandler det kvalificerede terrorforsæt i straffelovens § 114. I afhandlingen vil jeg undersøge og klarlægge indholdet og rækkevidden af terrorforsættet i dansk ret, dvs. navnlig straffelovens § 114 og §§ 114b-e. Jeg vil i undersøgelsen heraf primært analysere danske terrordomme samt foretage en komparativ analyse med retspraksis fra Norge og Sverige. Den danske terrorlovgivning er udarbejdet på grundlag af instrumenter fra bl.a. EU og FN, hvorfor afhandlingen også vil inddrage internationale retskilder. I afhandlingen vil der i den forbindelse blive undersøgt, hvordan de danske domstole forholder sig til internationale problemstillinger vedrørende terrorisme, herunder eksempelvis diskussionen om at være frihedskæmper eller terrorist. Endelig vil jeg i afhandlingen berøre emnet omkring legalitetsprincippet i strl. § 1 i forbindelse med udformningen af straffelovens terrorbestemmelser.

Clarifying 'Loss and Damage': Scope, Implications, and Implementation Beyond Paris

Linnéa Nordlander

CILCC, Faculty of Law, University of Copenhagen

 linnea.nordlander@jur.ku.dk 

+45 35 33 61 29

 

Starting date: 01.01.2018

Completion date: 31.12.2020

Project description:

The PhD project aims to answer two research questions: “What are the legal implications of the new ‘loss and damage’ provision of the Paris Agreement? How can the implementation of the loss and damage provision deliver solutions for the most vulnerable countries?". In so doing, the project examines the conditions which have to be met in order for a climate change impact to be considered a loss and damage impact. In examining the potential for implementation, the project looks into the inter-relationship between loss and damage and other areas of international law and assesses available implementation options.

Taking Rights of Nature and Human Rights Seriously

Katarina Hovden

Centre for European and Comparative Legal Studies (CECS), Faculty of Law, University of Copenhagen

  katarina.hovden@jur.ku.dk  

  + +45 42 72 62 91 

 https://jura.ku.dk/english/staff/research/?pure=en/persons/604967  

Starting date: 1 September 2017

Completion date:  31 August 2021

Project description:
Rights of nature are gaining traction. Several countries have adopted rights of nature laws (at constitutional, national, and local level) or recognised the rights of nature in court judgments. These laws and legal sources inter alia recognise that nature is a subject of the law, and, in certain cases, grant specific legal rights to nature. Born out of an Earth-centred or ecological paradigm, rights of nature (laws) present a fundamental challenge to the otherwise anthropocentric or human-centric system of law and governance.

Set against these developments, the PhD project studies the relationship(s) between the rights of nature and human rights in jurisdictions that recognise both categories of right-holders. Mindful that most legal and governance systems remain anthropocentric, individualistic and mechanistic in their very structure, the project will investigate what happens at the interface between the old paradigm (most existing individual human rights) and the new, ecological paradigm (the rights of nature). Questions to be explored include> When rights conflict (as they often do), whose rights prevail and under what circumstances? Is there a risk that the prevailing (anthropocentric) legal order will subsume and swallow the ecological one, rendering the rights of nature “mere rhetoric”? If so, what would it take for the ecological paradigm to penetrate the anthropocentric machinery of law?

Platformsbeskæftigelse i dansk arbejdsret

Asger Lund-Sørensen

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

  als@law.au.dk 

  20 86 82 76

 http ://au.dk/als@law.au.dk

Startdato: 01.09.2017

Slutdato:  31.08.2020

Projektbeskrivelse:

Projektet, der er artikelbaseret, undersøger de arbejdsretlige perspektiver af forekomsten af platformsbeskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Projektet definerer platformsbeskæftigelse, som arbejdskraft udbudt via en digital platform. Projektets gennemgående tema er, hvorvidt denne type arbejdskontrakter hører til i arbejdsretten eller i den almindelige obligationsret.

Menneskerettigheder i kommunerne

Peter Kristian Hjaltason

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet og Institut for Menneskerettigheder

  peter.kristian.hjaltason@jur.ku.dk   

  +45 35 33 09 50

   http://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/435668   

Startdato: 01.10.2017

Slutdato:  30.09.2020

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan de danske kommuner arbejder inden for en menneskeretlig tænkning og diskurs. Det har særligt fokus på børneområdet, herunder bl.a. reglerne om tvangsadoption og videreført anbringelse mv. Undersøgelsen vil både bestå af en retsdogmatisk analyse og en retssociologisk undersøgelse. 

Excessive Pharmaceutical prices as an anti-competitive practice in TRIPS & European Competition Law

Behrang Kianzad

University of Copenhagen, Faculty of Law, CeBIL, Center for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law

  behrang.kianzad@jur.ku.dk  

  +45 35 33 39 07

 http://jura.ku.dk/english/staff/research/?pure=en/persons/604260 

Starting date: 1 September 2017

Completion date:  31 August 2020

Project description:

An investigation of the triangular dilemma of strong Intellectual Property protection, contra high prices of medicines as result of the global Intellectual Property regime and finally the legal-economic rationales and discourses underlying Intellectual Property Law / competition law / intervention. The aim is to establish what constitutes anti-competitive practices such as excessive prices in TRIPS & EU Competition Law, by making the case for the excessiveness of prices as an anti-competitive practice in and out of themselves from a legal-economic / competition law perspective.

Towards an Effective Right to Vote: On the Path of Internationalization and Instrumentalisation?

Dmitry Kurnosov

University of Copenhagen, Faculty of Law

  dd.kurnosov@gmail.com 

 +45 71 51 51 90

  http://jura.ku.dk/icourts/staff/profile/?pure=en/persons/568847 

Starting date: 01.09.2016

Completion date: 31.08.2019

Project description:

In contemporary politics a near universal institutional embrace of the right to a free and fair vote contrasts with widespread unfree and unfair electoral practices and growing skepticism towards electoral procedures even in so called 'mature democracies'. My project will analyze whether the international courts have institutional power and political will to arrest or correct these trends. To reach that aim I will develop a theory of how international courts perceive different dimensions of democracy and interact with other external and internal actors with a stake in electoral process.

Reconciling the Right to Privacy with Freedom of Expression

Anja Møller Pedersen

University of Copenhagen and Danish Institute for Human Rights

  anja.moeller.pedersen@jur.ku.dk   

 +45 22 98 86 15

 http://jura.ku.dk/ciir/ansatte/?pure=da/persons/247588 

Starting date: 1 April 2016

Completion date:  31 March 2019

Projektbeskrivelse:

In C-131/12, Google Spain, an ordinary Spanish citizen requested that Google removed or concealed on the list of results from a search based on his name certain information about him lawfully published in a newspaper several years earlier. The European Court of Justice pronounced that the rights to privacy and data protection in Art. 7 and 8 of the EU Charter of Fundamental Rights as ’rule’ override not only the economic interest of the search engine in processing the data, but also the interest of the general public in having access to it, unless a ’preponderant’ public interest is demonstrated. It thereby indicated that these rights are superior to that of freedom of expression in Art. 11, not only violating the strong interdependency between the rights according to international human rights law, but also consistent case law from the European Court of Human Rights.

Against this background and with a view to explore and understand the interrelation between the rights, the project seeks to tease out the underlying rationales behind the rights to privacy, data protection and freedom of expression and explore how they are reflected in EU legislation and case law, and determine the criteria behind each of them. These analyses will then serve as a foundation for exploring how the rights may be reconciled, and which of the identified rationales and criteria may determine the outcome in cases of conflict between them.

The PhD project is co-funded by University of Copenhagen, Centre for Information and Innovation Law (CIIR) and Danish Institute for Human Rights.

De retlige begrænsninger for digital overvågning

Tanja Kammersgaard Christensen

Aalborg Universitet

  tkc@law.aau.dk 

 +45 93 56 24 40 

 

Startdato: 01.02.2016

Slutdato:  05.03.2020

Projektbeskrivelse:

Det primære formål med afhandlingen bliver at undersøge om retten til privatlivets fred sikres og respekteres, når staten overvåger borgerne på internettet til brug for efterforskning af blandt andet cybercrime, og hvem der varetager borgerens rettigheder i forbindelse hermed. Hovedfokus i afhandlingen vil være borgerens grundlæggende ret til privatliv, hvad dette indebærer i forhold til overvågning, hvordan borgerens ret sikres i forbindelse med vedtagelse af nye love og implementering af EU-direktiver og hvordan retten sikres i forhold til behovet for digital overvågning.

Den psykiatriske patient i dansk sundhedsret - diskurser, stigma, diskrimination

Annika Frida Petersen

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

  annika.frida.petersen@jur.ku.dk

 

 

Startdato: 01.09.2015

Slutdato:  31.08.2019

Projektbeskrivelse: (psykiatriret, diskriminationsret)

Projektet undersøger den retlige håndtering af psykiatriske patienter i dansk sundhedsret med særligt fokus på retlige diskurser, discrimination og stigmatisering i et menneskerettighedsperspektiv.

Operationalising human rights at the national level: The impact of coordination mechanisms and the organisation of power and responsibilities among administrations in developing countries

Sébastien Lorion

University of Copenhagen, Danish Institute for Human Rights

  selo@humanrights.dk

+45 81 94 26 64

  http://jura.ku.dk/phd/english/blue-book/?pure=en/persons/543286

Starting date: 15.12.2015

Completion date: 14.12.2018

Project description:

My research aims to address national human rights systems through studying and comparing mechanisms of coordination of human rights implementation at state level, with a focus on National Human Rights Institutions, National Human Rights Plans of Action and focal points. These correspond to emerging soft law and treaty provisions, such as the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and become part of development agendas. Practitioners at local level, including National Human Rights Institutions, and scholars from different disciplinary backgrounds have called for further theoretical and empirical research on the interactions between state actors and the dynamics of synergy, or competition, created through various coordination mechanisms. Greater understanding of the internal dynamics of state bureaucracies in operationalising human rights obligations could inform ongoing normative developments. The research falls within the emerging discipline of international human rights studies, which includes perspectives deriving from legal studies, sociology, and international development. Case studies include Burkina Faso, Nepal and Tunisia.

The Responsibility of Non-State Actors for Human Rights Violations in Armed Conflict

Lauren Neumann

Aarhus University, Department of Law

 lneumann@law.au.dk

+45 87 16 51 24

 pure.au.dk/portal/en/lneumann@law.au.dk

Starting date: 01.02.2015

Completion date: 31.01.2018

Project description:

The project seeks to examine the responsibility of non-State actors in situations of armed conflict for human rights violations, particularly in relation to civilians.