Familie- og arveret

Ægtefællelovens nye aftalemuligheder om særeje og gæld

Nikolaj Maul Sørensen

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

  nmaul@law.au.dk 

  +45 51 50 04 94

  http://pure.au.dk/portal/da/nmaul@law.au.dk

Startdato: 01.09.2019

Slutdato:  31.08.2022

Projektbeskrivelse:

Projektet omhandler virkningen af de nye aftalemuligheder, som ægtefæller er blevet givet ved ikrafttræden af Ægtefælleloven. Projektet vil derfor analysere virkningerne af de nye aftalemuligheder sumsæreje, sumdeling og aftaler om gæld. 

Fondsretten og den levende vedtægt

Mark Ørberg

CBS Law

  mo.law@cbs.dk 

  +45 51 51 83 72

  

Startdato: 01.08.2018

Slutdato:  31.07.2021

Projektbeskrivelse:

Formål, ledelse, kapital og grundsætninger i ikke-erhvervsdrivende fonde.