Erstatnings- og forsikringsret

Kontrafaktiske scenarier - Kompensationsudmålingen i immaterialretssager

Rasmus Kamstrup Bogetoft

CBS Law

 rkb.law@cbs.dk 

  + 45 38 15 26 34   

 https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/cbs-law/staff/rkblaw 

Startdato:17.09.2018

Slutdato: 

Projekt beskrivelse:

Projektet undersøger, hvordan danske domstole udmåler erstatning i immaterialretssager. Hvordan håndterer domstolene den kontrafaktiske analyse, hvor de skal fastsætte, hvad der ville være sket, hvis et retsbrud ikke var indtrådt? Leder den juridiske analyse frem til de samme resultater som en økonomisk-teoretisk analyse? Og hvis ikke, kan forskellene da skyldes bevisusikkerhed?

Europæiske passagerers rettigheder

Marianne Hundahl Frandsen

Aalborg Universitet

 hundahl@law.aau.dk

Startdato: 01.08.2015

Slutdato: 31.07.2018

Projekt beskrivelse:

Afhandlingen har til formål at analysere europæiske passagerers rettigheder på de fire regulerede transportområder, og vurdere hvorvidt disse rettigheder kan udtrykkes i principper i overensstemmelse med EU’s øvrige grundlæggende principper.