Arrangement

Kursus

Retsteori i retsdogmatiske afhandlinger

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 9. december 2021,  kl. 09:00 - 16:00

Sted

Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C (lokale følger senere)

Kursets formål

Formålet med ph.d.-kurset er at give en grundlæggende indføring dels i forskellige retsteorier, f.eks. positivisme, pragmatisk retsteori og hermeneutik, dels i forskellige typer af retsteori (videnskabsteori, anden retsteori og fagspecifik retsteori) med henblik på at give deltagerne en forståelse for retsteoriens betydning i retsdogmatiske afhandlinger.

Undervisning

Undervisningen vil bestå i oplæg dels fra undervisere, dels fra ph.d.-studerende, gruppearbejde samt drøftelse i plenum.

Kursusansvarlig

Jens Evald, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, je@law.au.dk 

Program og litteraturliste

ECTS

1 ECTS

Tilmelding

Nærmere oplysning vedr. tilmelding gives senere.