Arrangement

Retshistorie i retsdogmatiske afhandlinger

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 29. marts 2022,  kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C, bygning-lokale 1410-247

Kursets formål

Formålet med ph.d.-kurset er at give en grundlæggende indføring i forskellige opfattelser af, hvad retshistorie og retshistorisk metode er, således at deltagerne får en forståelse for, hvorfor og hvordan retshistorie kan bidrage til at skærpe forståelser, indsigter og pointer i retsdogmatiske afhandlinger.

Undervisning

Undervisningen vil bestå i oplæg dels fra undervisere, dels fra ph.d.-studerende, samt drøftelse i plenum.

Kursusansvarlig

Per Andersen og Jens Evald

Program


ECTS

1 ECTS

Litteratur

Dirk Heirbaut, “Reading past legal text – A tale of two legal histories. Some personal reflections on the methodology of legal history”, i Dag Michalsen (red.), Reading past legal texts, Oslo 2006, s. 91-112.

Geir Heivoll, ’Å ikke se skogen for bare trær. Anakronismer som metodisk udfordring for den politirettshistoriske forskningen’, i Jørn Ø. Sunde (red.), Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode, Oslo 2019, s. 72-89.

Maria Astrup Hjort, ”Retshistorisk metode og tolkning af historiske tekster”, i Jørn Ø. Sunde (red.), Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode, Oslo 2019, s. 16-47.

Morten Kjær og Helle Vogt, En dansk retshistorie – fra middelalder til grundlov, København 2020, s. 1-27.

Morten Kjær, ”Træet, vejen og afgrunden – retshistoriens formål og faldgruber”, i U. Kallenbach, S. Kluge og R. Vangshardt (red.), Det historiske blik, Aarhus 2021, s. 325-335.

Morten Kjær, ”Retshistorie og retsdogmatik” (under udgivelse), 19 s.

Ditlev Tamm, ”Retshistorie”, i T. Riis og J. Trzaskowski (red.), Skriftlig jura – den juridiske fremstilling, København 2013, s. 137-153.

Bård Sverre Tuseth, ’Termer over tid’, i Jørn Ø. Sunde (red.), Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode, Oslo 2019, s. 90-104.

Læsevejledning

  1. Begynd med Kjær og Vogt 2020
  2. Læs derefter Tamm 2013 og Kjær (under udgivelse)
  3. Læs slutteligt de resterende tekster med fokus på de metodiske faldgruber, der nævnes

Samlet sidetal omkring 150 sider.

Tilmelding

Tilmelding til Mette Hyldahl Lauritzen, mhyl@law.au.dk.senest d. 22. februar 2022.