Retsdogmatik og kvalitetskriterier

1 December - Online, via Zoom

14.10.2020 | Webadministrator

Dato tir 01 dec
Tid 00:00 00:00
Sted Online, via Zoom


Hermed adviseres om muligt kommende ph.d.-kursus i domsanalyse. Kurset henvender sig til ph.d.-studerende der forsker i retsvidenskab. Der er ikke særlige krav til hvor langt i forskningsforløbet man er. Kurset afvikles online ved brug af værktøjet Zoom og forudsætter forberedelse og aktiv deltagelse. Kurset varer én dag.

På kurset arbejdes med retsdogmatikken – hvad er det og hvad kan retsdogmatik (ikke)? Herudover arbejdes med kvalitetskriterier i juridisk forskning, herunder plagiat, bedømmelseskriterier og vejlederens rolle.

Program og nærmere beskrivelse er under udarbejdelse og afventer JurForsks godkendelse.

Ansvarlige personer er Nina Dietz Legind (ndj@sam.sdu.dk) og Thomas Neumann, AAU (thn@law.aau.dk).

Kursus