Praktisk forskningsarbejde, informationssøgning og referencehåndtering (metode I)

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

onsdag 6. marts 2024, kl. 09:30 - torsdag 7. marts 2024, kl. 17:00

Sted

Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, bygning-lokale 1410-247

Indhold

Efter gennemførelsen af kursusforløbet vil deltagerne have fået viden om forskellige måder at tilrettelægge forskningsprocesser på, om bedømmelseskriterier og dermed målsætninger for den færdige afhandling, om informationssøgning efter danske og internationale retskilder og om vejledningsprocesser. 

På kursets dag 1 er der fokus på informationssøgning og referencehåndtering, dels generelt om tilrettelæggelse af søgeprocesser og om kildekritik og -dokumentation, og endelig mere specifikt om søgning efter internationale kilder med en grundig gennemgang af centrale hjælpemidler i denne proces. Kurset er målrettet deltagernes behov, og deltagerne får lejlighed til at arbejde med egne informationssøgninger. Deltagerne indføres herudover i systemer til referencehåndtering.

På kursets dag 2 gennemgås og diskuteres strategier:

  • for tilrettelæggelse af forskningsdesign og for gennemførelse af ph.d.-projekter, herunder bedømmelseskriterier i praksis
  • for vejledning og for den ph.d.-studerendes muligheder for at påvirke vejlednings­forløbet og
  • overvejelser relateret til publiceringsstrategi.

Udover en aktiv deltagelse skal deltagerne præsentere 3 skriftlige oplæg om deres overvejelser og problemer mht. henholdsvis forskningsdesign og forskningsarbejde, søgning efter danske og/eller internationale kilder samt andre praktiske problemer i relation til ph.d.-projektet.

I forbindelse med kurset udsendes reading-list til deltagerne.

Program

Kursusansvarlig               

Professor Bettina Lemann Kristiansen (blk@law.au.dk)

Deltagernes forberedelse                     

Deltagerne skal udarbejde et paper og sende dette til Pia Schytz via mail pias@law.au.dk.

Deadline for papers er: torsdag den 29. februar kl. 12:00.

Paper skal indeholde:

  1. En kort præsentation af eget forskningsprojekt.
  2. En kort beskrivelse af overvejelser i relation til informationssøgning og kilder (for eksempel retskilder, databaser, litteratur mv.), som deltageren ønsker inddraget under kurset og andre problemer, som deltageren har oplevet i relation til informationssøgning. Vær så konkret som muligt.
  3. Praktiske problemer, som deltageren har oplevet som led i sin forskning eller som forventes mødt i fremtiden.

Paper må max. fylde 3 normalsider – en side pr. emne.

Se information om læsestof til kurset i kursusprogrammet.

ECTS            

Kurset er en del af de obligatoriske kurser ved AU, hvor der gives en samlet ECTS-norm.

For andre deltagere gives 2 ECTS.

Sprog           

Kurset afvikles fortrinsvist på dansk.

Registrering                         

Send tilmelding til: Pia Schytz via mail pias@law.au.dk senest den 26. februar kl. 12:00.

Kontakt Pia Schytz via mail pias@law.au.dk for eventuelt yderligere oplysninger herom.

Deltagerbegrænsning: 20 deltagere