Ph.d.-symposium i anledning af Nordisk Juristmøde 2024

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Onsdag 21. august 2024,  kl. 09:00 - 18:00

Sted

Lokale 8A.0.57 (flexrummet) på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Njalsgade 76, 2300 København S

I anledning af det 43. nordiske juristmøde, der afholdes den 22.-23. august 2024 i København, inviterer Københavns Universitet i samarbejde med den danske lokalstyrelse ph.d.-studerende/doktorander på de nordiske universiteter til et symposium onsdag den 21. august 2024. Det Nordiske Juristmøde har været afholdt i 152 år og understøtter det nordiske retssamarbejde. Kurset skal gøre mødet attraktivt for ph.d.-studerende.

Akademisk målsætning

 • Formulering at teser og modteser
 • Reflektere over nordiske perspektiver på sit ph.d.-projekt
 • Indgå i tværnordiske akademiske debatter

Målgruppe

Juridiske ph.d.-studerende fra hele Norden.

Kursusarrangør

Rasmus Grønved Nielsen og Astrid Kjeldgaard-Pedersen

Program (foreløbig)

21. august 2024

 • 09.00-09.15: Velkomst ved RGN og AKP
 • 09.15-10.00: Oplæg v/ Mads Bryde Andersen
 • 10.00-12.00: Deltager oplæg pauser
 • 12.00-13.00: Frokost
 • 13.00-15.00: Deltageroplæg inkl. pauser 

22.-23. august 2024

Se officielt program: https://nordiskejurister.org/njm2024/program/

Praktiske oplysninger

Sprog: Skandinaviske sprog

ECTS: 2.5

Max. antal deltagere: 15

Forberedelse

Hvis du ønsker at deltage i ph.d.-symposiet, skal du indsende et abstract på omtrent to normalsider (4.800 anslag inkl. mellemrum) med følgende indhold:

 • Kort redegørelse for dit forskningsprojekt, herunder emne, forskningsspørgsmål, metode og disposition.
 • Formulering af 1-3 teser, der rammesætter din (forventede) forskningsindsats. Teserne skal være korte udsagn om, hvad du forventer – på baggrund af dit forskningsprojekt – at kunne konkludere af betydning for retsvidenskaben.
 • Refleksion over nordiske perspektiver på dit forskningsprojekt. 

Abstracts skal sendes til lektor og medlem af den danske lokalstyrelse Rasmus Grønved Nielsen på rasmus.gronved.nielsen@jur.ku.dk senest den 30. juni 2024.

Til symposiet vil man blive bedt om at præsentere sit forskningsprojekt, sine teser og nordiske perspektiver herpå med afsæt i sit abstract for de tilhørende. I vil blive matchet med en nordisk kollega (i videst muligt omfang inden for samme forskningsfelt) og blive bedt om at formulere konstruktivt-kritiske spørgsmål og modteser til hinandens abstracts og indlæg. Dermed imiterer formatet det, der i mere end 150 år har dannet rammen om de nordiske juristmøder (se nærmere vejledningerne til juristmødet).

Abstracts og præsentationer kan være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Bemærk, at det resterende juristmøde gennemføres på de skandinaviske sprog (norsk, svensk og dansk). 

Tilmelding

Tilmelding til ph.d.-kurset: Du tilmelder dig ved at udfylde denne formular samt ved at sende abstract som beskrevet ovenfor.

Frist for dette er den 30. juni 2024.

Symposiet starter den onsdag den 21. august kl. 09.00 i lokale 8A.0.57 (flexrummet) på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Njalsgade 76, 2300 København S, lige ved Islands Brygge metrostation (se kort).

Det nærmere program og anvisninger til forberedelse følger, når de kursusansvarlige har været igennem alle ansøgningerne.

Programmet til Det Nordiske Juristmøde den 22.-23. august kan ses her.

Selve symposiet den 21. august er gratis, hvis man tilmelder sig Det Nordiske Juristmøde.

Ph.d.-kurset (aktiv deltagelse i symposiet + deltagelse i Det Nordiske Juristmøde) betinger en arbejdsindsats, der svarer til 2,5 ECTS-point. Der udstedes kursusbevis.

For tilhørere er symposiet åbnet for alle, der måtte have interesse.

Yderligere information

For yderligere oplysninger kontakt venligst ph.d.-administrationen (phd@hrsc.ku.dk).

Litteratur

 • Jørn Øyrehagen Sunde, The History of Nordic Legal Culture and Court Culture: The Story of What Should not Have Been, but Still Came to Be, i Rethinking Nordic Courts (2021), s. 49-67
 • Mads Bryde Andersen, Den almindelige aftaleret som lovgivningstema, TfR 2019, s. 51-70
 • Arnfinn Bårdsen, De nordiske høyesterettene som prejudikatdomstoler – et perspektiv fra Norges Høyesteret, TfR 2016, s. 259-282
 • Læsning af indlæg fra aktivdeltagere til selve juristmødet efter eget sammensat program (anvisninger følger)