Ph.d.-kursus: Retspolitik i juridiske afhandlinger

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 23. februar 2023,  kl. 09:00 - 16:00

Sted

Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, bygning-lokale 1410-247

Kursets formål

Formålet med ph.d.-kurset er at give en grundlæggende indføring i dels forskellige opfattelser af retspolitik gennem tiden, dels hvad der kendetegner retspolitik fra et juridisk perspektiv med henblik på at give deltagerne en forståelse for retspolitikkens betydning, udfordringer og muligheder i juridiske afhandlinger. 

Program og beskrivelse    

Undervisning

Undervisningen vil bestå i oplæg dels fra undervisere, dels fra ph.d.-studerende,  samt drøftelse i plenum. Det forventes at hver deltager udarbejder et paper – ½-1 side (A4) - med overvejelser om hvilke spørgsmål og problemer inddragelse af retspolitisk giver i afhandlingen. Paper skal sendes til Annemarie Lai Jensen, alj@law.au.dk, senest den 8. februar 2023.

Kursusansvarlig

Jens Evald & Per Andersen

Litteratur

Peter Blume, »Retspolitisk virksomhed«, U 1980 B 174 (5 sider).

O.A. Borum, »Argumentationen i lovbetænkninger«, U 1976 B. 93 (3 sider).

Jens Evald, »Retspolitik«, i bogen Skriftlig jura, 2020, s. 139-161 (22 sider).

Jørgen Dalberg-Larsen, »Fem opfattelser af retspolitik som retsvidenskabelig aktivitet i historisk og aktuel betydning«, i bogen Om retspolitik, 2002, s. 9-41 (32 sider).

Ole Fenger, »Retspolitik historisk set«, i bogen Om retspolitik, 2002, s.43-51 (8 sider).

Lars Hjortnæs, »Om Højesterets rolle – grænsen mellem politik og jura« i Festskrift til Jens Peter Christensen, 2016, s. 635-644 (9 sider).

Preben Stuer Lauridsen, Studier i retspolitisk argumentation, 1974, kapitel 1, s.11-33 (22 sider).

Alf Ross, Om ret og retfærdighed, kapitel 15, Retspolitikkens område og opgave, s. 417-448 (31 sider).

Samlet sidetal omkring 130-150 sider.

ECTS

1 ECTS

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest d. 8. februar 2023 til Annemarie Lai Jensen, alj@law.au.dk.