Ph.d.-kursus om lovfortolkning i juridiske afhandlinger

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

mandag 1. maj 2023, kl. 09:45 - tirsdag 2. maj 2023, kl. 17:00

Sted

Juridisk Institut, Aarhus Universitet, bygning-lokale 1410-247

Formål

At stifte bekendtskab med nationale og internationale domstoles tilgang til lovfortolkning

Indhold

Oplæg om emnet ved teoretikere og praktikere

Kursusansvarlige

Professor, ph.d. Lasse Højlund Christensen og højesteretsdommer, dr. jur. Søren Højgaard Mørup

Program

Forberedelse

Den enkelte deltager skal 14 dage før kurset indsende 1-2 sider, der dels beskriver vedkommendes projekt, dels redegør for vedkommendes overvejelser om anvendelsen af forarbejder og lovfortolkning i afhandlingen. Den enkelte deltager har mulighed for at indsende 4-5 sider med en analyse, der omfatter lovfortolkning, med henblik på feedback som en del af kurset. De pågældende kan blive bedt om at holde et oplæg.

Litteratur

Der udarbejdes en materialesamling, der forudsættes læst.

Sprog

Dansk

Kursusafgift

Ingen, men der kan blive tale om betaling for deltagelse i middagen.

ECTS

2 ECTS for deltagelse, forberedelse (materialesamling på ca. 300-400 sider forventes læst inden kurset) og udarbejdelse af 1-2 sider om projektet. Mulighed for yderligere 1 ECTS ved indsendelse af den ovenfor beskrevne analyse.

Tilmelding

Ph.d.-sekretær Pia Schytz, pias@law.au.dk 

Tilmeldingsfrist

16. april 2023

Deadline papers

16. april 2023 (der dispenseres ikke fra fristen).

Antal deltagere

Max. 25 ph.d.-studerende