Ph.d.-kursus i anvendelse af retspraksis i juridiske afhandlinger

18.05.2020 | Linda Andersen

Dato ons 09 sep fre 11 sep
Tid 09:00    16:00
Sted Lokale 247, bygning 1410, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C

Kursets formål

At sætte deltagerne i stand til at finde, analysere og anvende national, international og udenlandsk retspraksis i en juridisk ph.d.-afhandling.

Kursets indhold

Oplæg om emnet ved teoretikere og praktikere

Kursusansvarlige

Professor, ph.d. Lasse Højlund Christensen og Professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup

Program og foreløbig litteraturliste

 

Kursusforberedelse

Den enkelte deltager skal 14 dage før kurset indsende 1-2 sider, der dels beskriver vedkommendes projekt, dels redegør for vedkommendes overvejelser om anvendelse af retspraksis i afhandlingen. Den enkelte deltager har mulighed for at indsende 4-5 sider indeholdende en analyse af en eller flere domme med henblik på feedback som en del af kurset.

Litteratur

Der udarbejdes en materialesamling, der forudsættes læst.     

Sprog

Dansk

Kursusafgift

Ingen. Der vil være frokost alle dage og fælles middag 1. dag.

ECTS

3 ECTS for deltagelsen og udarbejdelsen af 1-2 sider om projektet samt læsning af ca. 500 sider. Mulighed for yderligere 1 ECTS ved indsendelse af domsanalyse, jf. ovenfor.

Tilmelding

Ph.d.-sekretær Cita Dyveke Kristensen, Cita@law.au.dk

Tilmeldingsfrist

3. august 2020

Deadline papers

24. august 2020 kl. 16.00 (der dispenseres ikke fra fristen)

Antal deltagere

Max. 25 ph.d.-studerende

 

Kursus