Ph.d. kursus: Formueretlige metodespørgsmål

21.-22. september 2020 - Aarhus Universitet

26.02.2020 | Linda Andersen

Dato man 21 sep tir 22 sep
Tid 13:00    15:00
Sted Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C, bygning-lokale 1410-247

Baggrund for kurset

Retten bliver i stadigt stigende grad fragmenteret og internationaliseret. Klassiske juridiske retsområder såsom køb, erstatning, transport, forsikring, leje m.fl. får større og større kompleksitet, hvorfor praktikere oplever øget vanskelighed med hensyn til at kunne danne sig et overblik over et retsområde, som vedkommende ikke beskæftiger sig intenst med i det daglige. Af samme årsag bliver det også sværere for forskere inden for den almindelige obligationsret at vurdere, i hvilket omfang et særligt retsområde kan levere bidrag til de overordnede regler og principper, som den almindelige obligationsret består af, ligesom – omvendt – specialisterne ikke altid er tilstrækkeligt opmærksomme på, om den almindelige obligationsret kan levere løsninger i tilfælde, hvor reglerne inden for et specifikt retsområde ikke kan bidrage til løsningen af et retligt problem.

Indhold

Dette kursus henvender sig til ph.d.-studerende/doktorander (og andre interesserede), hvis forskning er af obligationsretlig karakter, hvad enten fokus er rettet mod almindelige og/eller mod specielle obligationsretlige problemstillinger. 

Oplæggene på kurset vil bl.a. omhandle generelle metodiske problemstillinger og tillige illustrere samspillet mellem den almindelige og den særlige obligationsret ved konkrete eksempler inden for forskellige emneområder.

Foreløbigt program

Kursusansvarlig

Hans Henrik Edlund, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Krav til deltagerne

Alle deltagere skal såvel skriftligt som mundtligt i forbindelse med kurset forholde sig til, hvorledes de i deres forskningsprojekt agter at behandle forholdet mellem den almindelige og den særlige obligationsret. Kursusdeltagerne vil på kurset modtage feed back herpå fra de andre deltagere og indlægsholderne.

Deltagerne anmodes om at indsende deres paper senest en uge i forvejen, dvs. mandag den 14/9 kl. 10.00.

Herudover vil deltagerne blive anmodet om inden kurset at læse en række udvalgte tekster til belysning af emnet.  

Litteraturliste


Tid og sted for kurset

Kursus af to dages varighed. Kurset afholdes på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C, bygning-lokale 1410-247.

ECTS

2 ECTS.

Tilmelding

Tilmelding senest 1. september 2020 til Cita Kristensen cita@law.au.dk. 

 

Kursus