Nordiske formueretsdage i Reykjavík 24.-26. april 2024

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

onsdag 24. april 2024, kl. 00:00 - fredag 26. april 2024, kl. 00:00

Sted

Det Juridiske Fakultet, Islands Universitet, Sæmundargata 2, 102 Reykjavík

I dagene 24.-26. april 2024 afholdes de nordiske formueretsdage i Reykjavík.

Program og praktiske oplysninger om tilmelding, betaling m.m. er tilgængelige på https://lagastofnun.hi.is/is/nordiske-formueretsdage.

Bemærk, at det ikke er et egentligt ph.d.-kursus (og derfor ikke ECTS-normsat af JurForsk), men der er afsat en særlig dag til ph.d.-præsentationer, og det kan være af interesse for formueretlige ph.d.-studerende, som vil kunne søge om ECTS hos deres lokale ph.d.-skole.

Onsdag d. 24. april 2024 er der præsentationer af ph.d.-studerende med diskussioner. De, der er interesserede i at præsentere deres ph.d.-projekter, bedes sende følgende information til vidir@hi.is inden den 5. marts 2024:

  1. Et resumé (abstract) max. 500 ord, hvor projektet er beskrevet.
  2. Et udkast til indholdsfortegnelse.
  3. 1-2 afsnit om ph.d.-projektets metode.

Emnet skal vedrøre nordisk formueret. Alle ph.d.-studerende skal præsentere deres forskning på dansk, norsk eller svensk. Arrangørerne forbeholder sig retten til at begrænse antallet af oplæg.