Nordisk forvaltningsretlig konference 2019: Digital forvaltning

18.06.2019 | Linda Andersen

Dato tir 20 aug tor 22 aug
Tid 13:00    14:30
Sted Syddansk Universitet, Odense & Odense Adelige Jomfrukloster
Tilmelding er lukket


Juridisk Institut på Syddansk Universitet er i år vært for Forskningskonferencen i regi af det nordiske forvaltningsretlige forskningsnetværk under temaet Digital Forvaltning.
Konferencen afholdes i Odense Adelige Jomfrukloster fra 20.-22.august.

Konferencen er sponsoreret af Juridisk Institut og der er dermed ikke deltagerbetaling. Dog må man som deltager selv afholde udgifter til transport og eventuel overnatning.

Tirsdag d. 20. august: Ph.d.- kursus på SDU

Alle konferencens deltagere er velkomne til at deltage i Ph.d. sessionen.

Du kan læse mere om kurset her.

 

Foreløbige oplæg:

13.00-13.30 Registrering og velkomst på Juridisk Institut, SDU

13.30-14.00 Oplæg v. Lektor Ayo Næsborg-Andersen, SDU: ”Menneskeretlige aspekter ved den digitale forvaltning”.                 

14.00 – 14.30 Oplæg v. Lærke Assenbjerg, Aarhus Universitet: Digitalisering i den retlige beskyttelse af økosystemer i relation til jordbrug.

14.30-14.45 Pause

14.45 – 15.15 Oplæg v. Thea Johanne Raugland, Aarhus Universitet: De retlige aspekter ved brugen af automatiske individuelle afgørelser i forvaltningen.

15.15-15.45: Oplæg v. Asbjørn Korsbakken, Oslo Universitet. Tema for oplæg afventer.

15.45- 16.15: Oplæg v. Lisa Hjerrild, SDU. Retlige rammer for behandling af persondata i intelligente energinet 

16.15-16.45: Oplæg v. Lars Skriver, KU. Borgernes digitaliserede årsopgørelse.

16.45-17.15 Oplæg v. Ulrik B.U. Røhl, AAU. Observationer fra en nabo-disciplin. God Myndighedsadfærd, ledelse, og automatiske afgørelser i den offentlige sektor.

Kl. 17.15: Oplæg fra Miljøstyrelsen Danmark v. Søren Stig Andersen og Christian Østerby Elleby: Kunstig intelligens i forvaltningen - nogle første erfaringer fra Miljøstyrelsen i Danmark.

17.45- : Reception v. Miljøstyrelsen Danmark.

 

Onsdag d. 21. august i Jomfruklosteret

9.30-10.00 Registrering og velkomst v. Professor Bent Ole Gram Mortensen.

Chair: Lektor Frederik Waage, SDU

10.00-10.45 Oplæg v. Keynotespeaker Lektor Hanne Marie Motzfeldt, Københavns Universitet: Reform af forvaltningslovgivningen?

10.45- 11.15: Oplæg v. Professor (em.) Inge Lorange Backer, Oslo Universitet: Forslaget til ny norsk forvaltningslov - med hovedvekt på digitalisering.

11.15-12.30: Rundvisning i Jomfruklostret samt efterfølgende frokost.

12.30 – 13.00: Oplæg v. lektor Jon Christian F. Nordrum, Oslo Universitet: Digitaliseringsklar lovgivning: Utfordringer for forvaltning og godt lovspråk.

Chair:Professor Sten Schaumburg-Müller, SDU.

13.00-13.30: Oplæg v. Professor Dag Wiese Schartum, Oslo Universitet: Systemutvikling som rettslig beslutningsprosess"

13.30-14.00 Pause og kaffe

14.00-14.30 Oplæg v. Professor Bettina Lemann Kristiansen, Aarhus BSS: Acces to Justice i en digital forvaltning.

14.30-15.00 Oplæg v. Jøren Ullits Olai Nielsen, SDU: ”Blockchain-teknologi i forvaltningsretlig belysning”

16.00-17.45 Byvandring i H.C. Andersens Odense.

Mødested: Foran H.C. Andersen Museum, Claus Bergs Gade 11, Odense

18.30 Middag

 

Torsdag d. 22. august 2018 i jomfruklosteret

Chair: følger snarest

9.30-10.00 Oplæg v. Professor Jane Reichel, Stockholms universitet og Johanna Chamberlain, Uppsala Universitet: Sanktionsavgifter enligt GDPR – ett nytt steg i utvecklingen mot en integrerad europeisk förvaltningsrätt?

10.00-10.30 Oplæg v. Professor Sten Bønsing, Aalborg Universitet: Brug af persondata i sundhedsforskning

10.30-11.00 Pause og kaffe

11.00-11.30 Oplæg v. Professor Bent Ole Gram Mortensen, SDU: Formålsbestemthed

11.30-12.30 Frokost

Chair: Professor Bent Ole Gram Mortensen

12.45 – 13.15 Oplæg v. Professor Ellen Margrethe Basse, Aarhus BSS: De digitale miljødatas centrale betydning ifm. Regelformulering, automatiseret beslutningstagning, overvågning og håndhævelse

13.15 – 13.45. Oplæg v. Frederik Waage, SDU: Digitalisering og domstolskontrol med forvaltningen i de nordiske lande og Baltikum

13.45- 14.00: Pause

14.00- 14.30  Tema  for og afholdelse af næste konference.

14.30 Afslutning og tak for denne gang.

 

DOWNLOAD PROGRAM

 

Praktiske oplysninger:

Konferencen afholdes i Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, 5000 Odense C. Kort .

Ph.d.-kurset afholdes på Juridisk Institut, SDU, mødelokale Comenius.

Ved spørgsmål af faglig karakter kan Professor Bent Ole Gram Mortenkontaktes. Spørgsmål af praktisk karakter kan sendes til Charlotte Bille-Hasselstrøm

Timelding

https://webforms.sam.sdu.dk/jura/NordiskForvaltningsretlig/

 

 

Konference