Arrangement

Komparativ ret i retsdogmatiske afhandlinger

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 8. november 2022,  kl. 09:00 - 16:00

Sted

Juridisk Institut, Aarhus Universitet, bygning-lokale 1410-247

Kursets formål

Ved komparativ ret eller retssammenligning beskrives og analyseres forskellige landes retssystemer eller dele heraf med henblik på at påvise og drøfte ligheder og forskelle samt mulige påvirkninger mellem fremmed ret og dansk ret. Formålet med ph.d.-kurset er at give en grundlæggende indføring i den komparative rets begreber og metode med henblik på at give deltagerne en forståelse for den komparative rets betydning og muligheder i retsdogmatiske afhandlinger.

Undervisning

Undervisningen vil bestå i oplæg dels fra undervisere, dels fra ph.d.-studerende, samt drøftelse i plenum.

Program


Kursusansvarlige

Jens Evald & Per Andersen

ECTS

1

Litteratur

Mads Bryde Andersen, »Nordisk formueret mellem pragmatisme og principfasthed«, TfR 2020, s. 39-72 (33 sider).

Jens Evald, »Komparativ ret i praksis«, i bogen Juridisk teori, metode og videnskab, 2. udg., 2020, s. 183-202 (19 sider).

Ole Lando, Indføring i komparativ ret, 3. udg. 2009, kapitel 2: »Den komparative ret som fag«, s. 169-207 (38 sider)

Ole Lando, »Fremmed ret i juridiske fremstillinger – hvorfor og hvordan?«, Skriftlig jura, 2. udg. 2020, s. 57-78 (20 sider).

Ditlev Tamm, Global retskultur – En indføring i komparativ ret på historisk grundlag, 2009, s. 11-34 (23 sider).

K. Zweigert & H. Kötz, An Introduction to Comparative Law, third edition, 1998, s. 1-47 (47 sider).

Samlet sidetal omkring 150-180 sider.

Tilmelding samt papers

Tilmelding skal ske senest den 25. oktober 2022 til Annemarie Lai Jensen, alj@law.au.dk. Papers skal ligeledes sendes hertil senest den 25. oktober 2022.