Fra forskningsspørgsmål til struktur

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 3. december 2024,  kl. 09:15 - 15:30

Sted

SDU, Campus Odense. Lokale oplyses ved tilmelding

Formål

”Fra forskningsspørgsmål til struktur” er et retsvidenskabeligt ph.d.-kursus, der fokuserer på forholdet mellem forskningsspørgsmål og struktur for ph.d.-afhandlinger. Formålet med kurset er at give ph.d.-stipendiaterne mulighed for at drøfte deres eget samt de øvrige deltageres projekter med særlig fokus på de metodiske overvejelser om struktur.

ECTS

1 ETCS-point.

Målgruppe

Ph.d.-stipendiater der skriver retsvidenskabelige ph.d.-projekter. Mens strukturdiskussioner normalt har betydning for især monografier, er kurset også relevant for stipendiater, der skriver artikelbaserede afhandlinger. 

Deltagerantal

Op til 12 ph.d.-stipendiater.

Program

9.15-10.00 Introduktion: Struktur som arbejdsredskab, metode, formidling og kvalitetskriterium. Oplæg ved Morten Kjær og Nina Dietz Legind.

10.00-11.00: Hvornår er en struktur god? Oplæg ved professor emeritus Nis Clausen og lektor Ayo Næsborg-Andersen.

11.00-12.30: Workshop 1. 

12.30-13.15: Frokostpause.

13.15-15.00: Workshop 2.

15.00-15.30: Opsamling og afrunding.

Pauser aftales på dagen.

(Der kan forekomme mindre ændringer i programmet).

Format

Kurset består af et seminar på en dag, hvor der veksles mellem oplæg fra forskere samt workshops med oplæg fra deltagerne med diskussion af deres projekter og tanker om struktur (se program).

Workshop 1: Anmeldelser og diskussioner af publicerede ph.d.-afhandlinger.

Deltagerne inddeles i grupper, hvorefter de får 10 min. til at præsentere en anmeldelse af en ph.d.-afhandlings struktur ud fra udleverede arbejdsspørgsmål. De studerendes anmeldelser danner grundlag for en fælles diskussion om struktur.

Workshop 2: Diskussion af ph.d.-stipendiaternes egne forslag til struktur.

Deltagerne får 10 min. til at præsentere deres egne overvejelser om struktur. Den efterfølgende diskussionstid justeres efter antal af deltagere. Til hver workshop er der en seniorforsker som moderator.

Forberedelse

Ph.d.-stipendiaterne skal:

 1. Udarbejde en beskrivelse af deres forskningsspørgsmål og struktur for deres afhandling samt et forslag til en alternativ struktur for deres afhandling (ca. 3 sider).
 2. Forberede en 10 min. mundtlig anmeldelse af strukturen i en retsvidenskabelig ph.d.-afhandling, der er publiceret på et anerkendt forlag, ud fra udleverede arbejdsspørgsmål. Arbejdsspørgsmålene udsendes til deltagerne.
 3. Forberede et oplæg på 10 min. om deres egen struktur med vægt på fordele og ulemper ved den.
 4. Læse materialerne fra de andre deltagere.
 5. Læse kursuslitteraturen.

Læringsmål

Ph.d.-stipendiaterne opnår følgende kompetencer ved gennemførelse af kurset.

Forskningsmæssige evner og teknikker:

 • Redegøre for kvalitetskriterier for struktur i ph.d.-afhandlinger
 • Vurdere om en struktur lever op til kvalitetskriterierne for en ph.d.-afhandling
 • Identificere retsvidenskabelige forskningsspørgsmåls betydning for strukturen
 • Anvende relevante metoder og teknikker indenfor et konkret forskningsfelt
 • Begrunde og forsvare strukturmæssige til- og fravalg.
 • Omsætte et forskningsspørgsmål til en anvendelig struktur for en ph.d.-afhandling

Kommunikationsevner:

 • Give en klar og præcis præsentation, på skrift eller i tale, i en form, der passer til formålet.

Netværk og teamwork:

 • Give og modtage feedback og kritik.
 • Indgå i en konstruktiv akademisk dialog med fagfæller

Litteratur

 • Sten Schaumburg-Müller og Carina Risvig Hamer, Juraens verden. Metoder, retskilder og discipliner. DJØF Forlag 2020, kapitel 1 (74 sider).
 • Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.), Skriftlig jura – den juridiske fremstilling, 2. udg., Ex Tuto Publishing 2020, kapitel 10 og 13-14 (56 sider).
 • Sten Schaumburg-Müller: ”Retsvidenskabelige problemer ifølge bedømmelsespraksis”, U.2009B.192 (7 sider).
 • Samlet læsestof: 137 sider.

Undervisere

Professor Nis Jul Clausen, lektor Ayo Næsborg-Andersen, lektor Morten Kjær og professor Nina Dietz Legind, Juridisk institut, Syddansk Universitet

Sprog

Kurset foregår på dansk.

Hvis afhandlingen skrives på engelsk, må oplæg og deltagerens materiale gerne være på engelsk.

Kursusansvarlige

Lektor Morten Kjær og professor Nina Dietz Legind, Juridisk institut, Syddansk Universitet

Tilmelding

Tilmelding til: Louise Kloster Elmbo på elmbo@sam.sdu.dk.   

Tilmeldingsfrist: 11. november 2024 kl. 12.00.

Frist for at sende egne materialer: 25. november kl. 12.00. De sendes til: elmbo@sam.sdu.dk.