Arrangement

Forskning i formueretlige principper med et fokus på erstatningsret

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 24. oktober 2022,  kl. 09:00 - 17:00

Sted

Syddansk Universitet, Campusvej 35, 5230 Odense M, lokale O99 (ved hovedindgangen)

Erstatningsrettens indhold og betydning kan afhænge af de enkelte retsområder, og erstatningsrettens betydning for forskningen kan derfor afhænge af, hvilken retsdisciplin der forskes i. Formålet med dette kursus er på denne baggrund at synliggøre, hvordan forskellige dele af erstatningsretten påvirker den formueretlige forskning. Betydningen af de erstatningsretlige emner vil fx være forskellig inden for køberetten og inden for rådgiveransvar og kan også være påvirket af offentligretlige hensyn. Formålet er endvidere at demonstrere, at erstatningsretten og/eller de principper, som typisk betragtes som erstatningsretlige, anvendes i samspil med flere retsområder.

Kurset vil blive gennemført med udgangspunkt i en række oplæg af ca. 30 minutters varighed. Herefter er der mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderen.

Tentativt program

Kursusansvarlig

Professor Nina Dietz Legind, Syddansk Universitet, ndj@sam.sdu.dk

Litteratur

Deltagerne skal på forhånd læse en række tekster, som relaterer sig til de enkelte oplæg. De konkrete tekster vil blive oplyst senere. Deltagerne skal endvidere forberede en kort præsentation af deres forskningsprojekt indeholdende eventuelle refleksioner om erstatningsretlige aspekter. På grundlag heraf vil der blive faciliteret en række diskussioner om de formueretlige og erstatningsretlige aspekter (eller manglen på samme) i forskningsprojekterne.

ECTS

Kurset giver 1 ECTS. Der stilles som nævnt krav om, at en række tekster skal læses forud for kurset, og krav om forberedelse af et kort oplæg.

Tilmelding

Tilmelding til kurset kan ske til Louise Elmbo, elmbo@sam.sdu.dk.

Notat på maks. en side indeholdende kort oplæg, jf. ovenfor, bedes venligtst sendt til samme email senest den 1. oktober 2022.

Spørgsmål vedrørende det faglige indhold i kurset mv.rettes til Professor Nina Dietz Legind ndj@sam.sdu.dk