Arrangement

Forskning i formueretlige principper

med et fokus på erstatningsret

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 24. oktober 2022,  kl. 09:00 - 17:00

Sted

Syddansk Universitet, lokale 099, Campusvej 35, 5230 Odense M. Konferencelokalet er beliggende ved universitetets hovedindgang.

Erstatningsrettens indhold og betydning kan afhænge af de enkelte retsområder, og erstatningsrettens betydning for forskningen kan derfor afhænge af, hvilken retsdisciplin der forskes i. Formålet med dette kursus er på denne baggrund at synliggøre, hvordan forskellige dele af erstatningsretten påvirker den formueretlige forskning. Betydningen af de erstatningsretlige emner vil fx være forskellig inden for køberetten og inden for rådgiveransvar og kan også være påvirket af offentligretlige hensyn. Formålet er endvidere at demonstrere, at erstatningsretten og/eller de principper, som typisk betragtes som erstatningsretlige, anvendes i samspil med flere retsområder.

Kurset vil blive gennemført med udgangspunkt i en række oplæg af ca. 30 minutters varighed. Herefter er der mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderen.

Deltagerne skal på forhånd læse en række tekster, som relaterer sig til de enkelte oplæg. De konkrete tekster vil blive oplyst senere. Deltagerne skal endvidere forberede en kort præsentation af deres forskningsprojekt indeholdende eventuelle refleksioner om erstatningsretlige aspekter. På grundlag heraf vil der blive faciliteret en række diskussioner om de formueretlige og erstatningsretlige aspekter (eller manglen på samme) i forskningsprojekterne.

Tentativt program

Tid/sted

Mandag den 24.oktober 2022 på Syddansk Universitet, Campusvej 35, 5230 Odense M. Kurset afholdes i lokale O99. Konferencelokalet er beliggende ved universitetets hovedindgang.

Kursusansvarlig

Professor Nina Dietz Legind, Syddansk Universitet, ndj@sam.sdu.dk

Litteratur og domme

 • Palle Bo Madsen: Konkurrenceret - Markedsret Del 1, 8. udg. 2021, p. 343-361.
 • Preben Lyngsø: UfR 1976B.235-236
 • Jørgen Nørgaard: UfR 1977B.1-2
 • Hugo Wendler Pedersen: UfR 1977B.157-160
 • Peter Mortensen i Bo von Eyben m.fl.: Lærebog i Obligationsret II (4. udg. 2014) afsnit 5.1.2., p. 68-71 (øv.)
 • Karsten Engsig Sørensen: UfR 2019B.299 ff.
 • Are Stenvik: Erstatningsansvar i og utenfor kontrakt, Jussens venner 2021, vol 56, p. 1-26.
 • UfR 1949.74 H
 • UfR 2015.257 V
 • U 1997.842 H
 • U 1999.574 H
 • U 2000.1322 H
 • FED 2001.343

Eventuelle yderligere domme oplyses senere.

ECTS

Kurset giver 1 ECTS. Der stilles som nævnt krav om, at en række tekster skal læses forud for kurset, og krav om forberedelse af et kort oplæg.

Tilmelding

Tilmelding til kurset kan ske til Louise Elmbo: elmbo@sam.sdu.dk.

Notat på maks. en side indeholdende kort oplæg, jf. ovenfor, bedes venligtst sendt til samme email senest den 1. oktober 2022.

Spørgsmål vedrørende det faglige indhold i kurset mv. rettes til Professor Nina Dietz Legind ndj@sam.sdu.dk.