Other

Stereotyping as a Human Rights Issue

Liv Navntoft Henningsen

Roskilde Universitet

Mail: livnh@ruc.dk  

Tlf.:  +45 3025 9943

Web: 

Startdato: Juni 2019

Slutdato:  

Projektbeskrivelse:

I projektet analyseres tendenser i nyere retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol omkring stereotypisering, stigma og bias. Der anvendes både retsdogmatiske og retsfeministiske metoder og teori. Teoretisk bidrager projektet med et poststrukturalistisk og nymaterialistisk perspektiv på retten.


The Meaning of a Fair Trial: A Comparative Study of Jurisprudence of the American Federal Courts and the European Court of Human Rights

Kacper Zajac

Aarhus University, Department of Law

Mail: kacperzajac@law.au.dk

Tel.:  

Web: http://pure.au.dk/portal/en/kacperzajac@law.au.dk

Starting date: 1 September 2019

Completion date:  31 August 2022

Project description:
A comparative study of the rights of the accused in the criminal trial under the 5th and 6th Amendments to the US Constitution and Article 6 and Article 4 of Protocol 7 of the European Convention on Human Rights to determine their exact scope in relation to one another.


Digital entrepriseret

Nicolaus Falk-Scheibel    

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Mail:  nicolaus.falk@jur.ku.dk 

Tlf.:   +45 25 10 05 90

Web:  https://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet/?pure=da/persons/279890      

Startdato: 01.04.2018

Slutdato:  31.03.2022

Projektbeskrivelse:
Projektet har arbejdstitlen "Digital Entrepriseret" og beskæftiger sig med bygge- og anlægssektorens digitalisering.
Projektet undersøger digitaliseringens betydning for entrepriseretten, herunder navnlig hvorvidt anvendelsen af BIM (Building Information Modeling) påvirker den traditionelle fordeling af roller og ansvar mellem byggeriets parter. I den forbindelse undersøges det, hvorvidt digitaliseringen udfordrer de traditionelle kontraktretlige grundsætninger om parternes reaktions- og loyalitetspligter. 


The Role of International Law in Safeguarding Food Security

Theodora Valkanou

Faculty of Law, University of Copenhagen

Mail:  theodora.valkanou@jur.ku.dk

Tel.:   +45 35 33 07 64

Web:  https://jura.ku.dk/cilcc/dansk/ansatte/?pure=da/persons/636134 

Starting date: September 2018

Completion date: 31 August 2021

Project description:
The availability of and access to adequate food has always been conspicuously uneven around the world. Bearing in mind that food security has transnational dimensions and therefore calls for an international response, the aim of the research project is to examine the international legal foundations of food security and analyse how specialised branches of international law can address food security threats.