Administrative law

Betydningen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for den almindelige forvaltningsret

Trine Ravnholt    

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Mail:  trt@jur.ku.dk

Tlf.:  +45 41 41 07 94

Web: https://jura.ku.dk/ansatte/forskningsomraadet?pure=da/persons/462197

Startdato: 1. september 2023

Slutdato:  31. august 2026

Projektbeskrivelse:
Afhandlingen beskæftiger sig med krav fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention af forvaltningsretlig relevans for at afklare, hvornår den almindelige danske forvaltningsret er modtagelig over for disse krav. Formålet er at skabe klarhed over om og hvordan, konventionen påvirker den almindelige forvaltningsret.

EU-rettens betydning for den administrative håndhævelse af miljølovgivningen

Thomas Haugsted

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Mail:  tha@jur.ku.dk

Tlf.:   +45 30 24 24 78 

Web:  https://jura.ku.dk/ansatte/phd?pure=da/persons/491511

Startdato: 01.10.2020

Slutdato:  30.09.2024

Projektbeskrivelse:
Afhandlingen beskæftiger sig med EU-rettens betydning for de danske forvaltningsmyndigheders håndhævelse af miljølovgivningen. Formålet er navnlig at belyse, hvorledes EU-retten ændrer ved eller i øvrigt påvirker dansk rets almindelige regler for administrativt tilsyn og kontrol på miljøområdet, herunder ved sanktionering af lovovertrædelser. Afhandlingen vil inddrage perspektiver fra blandt andet hollandsk ret.