Administrative law

Tilsyn og kontrol

Morten Fristrup Schou    

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail: mfs@law.au.dk     

Tlf.:  +45 29 93 86 15

Web: https://pure.au.dk/portal/da/mfs@law.au.dk

Startdato: 1. februar 2021

Slutdato:  31. januar 2024

Projektbeskrivelse:
Afhandlingen beskæftiger sig med spørgsmålet om forvaltningens ulovbestemte tilsynsforpligtelser.

EU-rettens betydning for den administrative håndhævelse af miljølovgivningen

Thomas Haugsted

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Mail:  tha@jur.ku.dk

Tlf.:   +45 30 24 24 78 

Web:  https://jura.ku.dk/cora/ansatte/?pure=da/persons/491511

Startdato: 01.10.2020

Slutdato:  30.09.2024

Projektbeskrivelse:
Afhandlingen beskæftiger sig med EU-rettens betydning for de danske forvaltningsmyndigheders håndhævelse af miljølovgivningen. Formålet er navnlig at belyse, hvorledes EU-retten ændrer ved eller i øvrigt påvirker dansk rets almindelige regler for administrativt tilsyn og kontrol på miljøområdet, herunder ved sanktionering af lovovertrædelser. Afhandlingen vil inddrage perspektiver fra blandt andet hollandsk ret.