Environmental law

Retlige rammer for behandling af personoplysninger i intelligente energisystemer

Lisa Christensen (Hjerrild)

Syddansk Universitet

Mail: lch@sam.sdu.dk   

Tlf.:  +45 65 50 31 93 

Web: 

Startdato: 01.07.2018

Slutdato:  30.06.2021

Projektbeskrivelse:

Projektet undersøger de retlige rammer for behandling af personoplysninger i intelligente energisystemer (smart grid og smart energy systems). Intelligente energisystemer etablerer interaktion mellem forbrugere og leverandører med det formål at tilpasse energisystemet til forbruget og omvendt. Udveksling af forsynings- og forbrugsdata fra samtlige producenter og forbrugere skal sikre realiseringen af det intelligente energinet som en del af løsningen på den grønne omstilling. Samtidig åbner nettene op for egen og kommerciel indsigt i individuelle forbrugsmønstre, som kan indeholde personoplysninger, der er beskyttet efter persondataforordningen. Projektet undersøger i lyset heraf, hvordan hensynet til at beskytte borgernes privatliv og personlige integritet konkret beskyttes overfor hensynet til en hensigtsmæssig udnyttelse af mulighederne for informations- og kommunikations teknologier i intelligente energisystemer.


Taking Rights of Nature and Human Rights Seriously

Katarina Hovden

Centre for European and Comparative Legal Studies (CECS), Faculty of Law, University of Copenhagen

Mail: katarina.hovden@jur.ku.dk  

Tel.:  + 45 42 72 62 91 

Web: https://jura.ku.dk/english/staff/research/?pure=en/persons/604967  

Starting date: 1 September 2017

Completion date:  31 August 2021

Project description:
Rights of nature are gaining traction. Several countries have adopted rights of nature laws (at constitutional, national, and local level) or recognised the rights of nature in court judgments. These laws and legal sources inter alia recognise that nature is a subject of the law, and, in certain cases, grant specific legal rights to nature. Born out of an Earth-centred or ecological paradigm, rights of nature (laws) present a fundamental challenge to the otherwise anthropocentric or human-centric system of law and governance.
Set against these developments, the PhD project studies the relationship(s) between the rights of nature and human rights in jurisdictions that recognise both categories of right-holders. Mindful that most legal and governance systems remain anthropocentric, individualistic and mechanistic in their very structure, the project will investigate what happens at the interface between the old paradigm (most existing individual human rights) and the new, ecological paradigm (the rights of nature). Questions to be explored include> When rights conflict (as they often do), whose rights prevail and under what circumstances? Is there a risk that the prevailing (anthropocentric) legal order will subsume and swallow the ecological one, rendering the rights of nature “mere rhetoric”? If so, what would it take for the ecological paradigm to penetrate the anthropocentric machinery of law?


Socio-økologisk resiliens i landbruget: Den retlige beskyttelse af økosystemer i relation til jordbrug

Lærke Assenbjerg

Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Mail: assenbjerg@law.au.dk

Tlf.:  +45 20 40 82 98

Web: http://au.dk/assenbjerg@law.au.dk

Startdato: 1. februar 2017

Slutdato: 31. januar 2021

Projektbeskrivelse:
I den antropocæne tidsalder er det afgørende at vi omstiller til en bæredygtig fødevareproduktion Jordens økologiske systemer er presset, navnlig som følge af tab af biodiversitet, klimaforandringer og ikke mindst presser de biogeokemiske kredsløb (fx kvælstof og fosfor) økosystemernes integritet og evne til at producere de økosystemtjenester der er vitale for mennesket (fx. rent drikkevand, frugtbare jorde mv.)

I projektet studerer jeg, den danske regulering af landbrugets påvirkninger på økosystemerne med fokus på om reguleringsdesignet er effektiv til at sikre resiliens i landbruget, som et socio-økologisk system med komplekse og ikke-lineære dynamikker.

I den forbindelse vil jeg analysere de materielle samt institutionelle rammer og deres betydning for reguleringens effektivitet, herunder vil jeg bl.a. inddrage de forskellige virkemidler, der indgår i reguleringsdesignet, digitaliseringens betydning samt den naturvidenskabelige viden om økosystemernes faktiske tilstand.


Clarifying 'Loss and Damage': Scope, Implications, and Implementation Beyond Paris

Linnéa Nordlander

CILCC, Faculty of Law, University of Copenhagen

Mail: linnea.nordlander@jur.ku.dk 

Tel.:  +45 35 33 61 29

Web: 

Starting date: 01.01.2018

Completion date: 31.12.2020

Project description:

The PhD project aims to answer two research questions: “What are the legal implications of the new ‘loss and damage’ provision of the Paris Agreement? How can the implementation of the loss and damage provision deliver solutions for the most vulnerable countries?". In so doing, the project examines the conditions which have to be met in order for a climate change impact to be considered a loss and damage impact. In examining the potential for implementation, the project looks into the inter-relationship between loss and damage and other areas of international law and assesses available implementation options.