Event

Ph.d.-kursus i anvendelse af retspraksis i juridiske afhandlinger

Info about event

Time

Monday 4 April 2022, at 10:00 - Wednesday 6 April 2022, at 15:30

Location

Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, lokale 1410-247

Formål

At sætte deltagerne i stand til at finde, analysere og anvende national, international og udenlandsk retspraksis i en juridisk ph.d.-afhandling

Indhold

Oplæg om emnet ved teoretikere og praktikere

Kursusansvarlige

Professor, ph.d. Lasse Højlund Christensen
Højesteretsdommer, dr.jur. Søren Højgaard Mørup

Program og litteraturliste

Kursusforberedelse

Den enkelte deltager skal 14 dage før kurset indsende 1-2 sider, der dels beskriver vedkommendes projekt, dels redegør for vedkommendes overvejelser om anvendelse af retspraksis i afhandlingen. Den enkelte deltager har mulighed for at indsende 4-5 sider indeholdende en analyse af en eller flere domme med henblik på feedback som en del af kurset. De pågældende kan blive bedt om at holde et oplæg.

Litteratur

Der udarbejdes en materialesamling, der forudsættes læst.    

Sprog

Dansk

Kursusafgift

Ingen, men der kan blive tale om betaling for deltagelse i middagene    

ECTS

3 ECTS for deltagelsen og udarbejdelsen af 1-2 sider om projektet samt læsning af ca. 500 sider. Mulighed for yderligere 1 ECTS ved indsendelse af domsanalyse, jf. ovenfor.

Tilmelding

Ph.d.-sekretær Mette Hyldahl Lauritzen, mhyl@law.au.dk

Tilmeldingsfrist

1. februar 2022

Deadline papers

21. marts 2022 kl. 16.00 (der dispenseres ikke fra fristen).    

Antal deltagere

Max. 25 ph.d.-studerende