Event

Retsteori i retsdogmatiske afhandlinger

Info about event

Time

Tuesday 6 December 2022,  at 09:00 - 16:00

Location

Juridisk Institut, Aarhus Universitet, bygning-lokale 1410-247

Kursets formål

Formålet med ph.d.-kurset er at give en grundlæggende indføring dels i forskellige videnskabsteorier, f.eks. positivisme, pragmatisk retsteori og hermeneutik, dels i almindelig retsteori og retsdogmatisk teori med henblik på at give deltagerne en forståelse for teoriernes betydning i retsdogmatiske afhandlinger.

Undervisning

Undervisningen vil bestå i oplæg dels fra undervisere, dels fra ph.d.-studerende, gruppearbejde samt drøftelse i plenum.

Program


Kursusansvarlig

Jens Evald

ECTS

1 ECTS

Litteratur

  1. Torsten Thurén, Videnskabsteori for begyndere, 1997, s. 7-17, s. 27-29, s.43-57.
  2. Alf Ross, Om ret og retfærdighed, 1952, s.41-66.
  3. Jens Evald, En fremmed fugl bygger rede, i Michael Hansen Jensen mfl. Festskrift til Karsten Revsbech, 2020, s.   89-97.
  4. Jens Evald, i Evald & Schaumburg-Müller, Retsfilosofi, Retsvidenskab og Retskildelære, 2004, kapitel 1 (Retspositivisme) og kapitel 3 (Den amerikanske og den skandinaviske realisme).
  5. Jens Evald, Juridisk teori, metode og videnskab, 2. udg. 2020, kapitel 10 (Om retsvidenskaben).
  6. Jens Evald, Juridisk teori, metode og videnskab, 2. udg. 2020, kapitel 2 (Retssystemet og retskildelæren), s. 19-29.
  7. Max Sørensen, Statsforfatningsret, 1969, s. 18-19.
  8. Neil MacCormick, Coherence in Legal Justification, I Theory of Legal Science, 1983, s. 235-251.
  9. Ronald Dworkin, Law as integrity, fra Rettens imperium, 1986, i Hammerslev og Palmer Olsen, Retsfilosofi centrale tekster og temaer, 2011, s. 458-477.
  10. Vejledning om lovkvalitet 2017, s.167.

Samlet sidetal omkring 180-200 sider.

Tilmelding samt papers

Tilmelding skal ske senest den 22. november 2022 til Annemarie Lai Jensen, alj@law.au.dk. Papers skal ligeledes sendes hertil senest den 22. november 2022.