Skatte og afgiftsret

Beskatning af hybride selskaber

Anne Sofie Højrup Bondegaard

Aarhus Universitet, Juridisk Institut

  ashb@law.au.dk 

  +45 87 16 49 23

  au.dk/ashb@law.au.dk  

Startdato: 01.02.2016

Slutdato:  01.02.2019

Projektbeskrivelse:

Et hybridt selskab er et selskab, hvor kvalifikationen af, om selskabet har selvstændig skatteretsevne, falder forskelligt ud i henholdsvis Danmark og et andet land, hvortil selskabet har tilknytning. Projektet vil indeholde en retsdogmatisk analyse af beskatningen af hybride selskaber, deres deltagere og koncernforbundne selskaber i dansk national og international skatteret. Analysen vil inddrage komparativ perspektivering og en vurdering af gældende ret ud fra retspolitiske betragtninger.